Základní škola

Třída s rozšířenou výukou matematiky

Třída s rozšířenou výukou matematiky

Matematická třída je určena pro výuku dětí s nadáním na matematiku, které mají chuť a předpoklady se intenzivněji vzdělávat. Ve třídě se budou ve větší míře rozvíjet matematické dovednosti.

Cílem programu je podnítit v žácích zájem o učení, motivovat je k samostatnému řešení úloh, ke spolupráci v týmu, sdílení...Více

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz