Základní škola

Informace k zápisu 2023/24

Vážení rodiče,

plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. §§ 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České...Více

ŠKOLA SPORTU A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

SPORT2LIFE

ŠKOLA SPORTU A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

 

Ukončení kurzu a předání medailí

Medaile nepatří jen vítězům, ale i těm, kteří poprvé přeskočí, chytí, zaběhnou. Trefí se. Zažijí radost z aktivity, z toho, že to bylo možná poprvé, ale určitě ne naposledy. Být v pohybu znamená se nenudit. Osvojit si správné návyky. Naučit...Více

Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady 3. 1. 2023

Volba členů z řad zákonných zástupců - 113 voličů, 234 platných hlasů

1. JUDr. Michal Krejčík                                   69 hlasů
2. Michal Málek, MBA                                     57 hlasů
...Více

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události