Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/zscakovice/public_html/sites/all/modules/linkimagefield/linkimagefield.module on line 446
| ZŠ Dr. Edvarda Beneše - Základní škola Čakovice

NÁŠ TÝM

Od školního roku 2015/2016 ředitel školy sjednotil poradenské služby pod Školní poradenské pracoviště (ŠPP). Cílem ŠPP je podpora žáků, rodičů a pedagogů. Výhodou ŠPP je poskytování poradenských služeb přímo ve škole. Tým ŠPP dobře zná prostředí školy a poradenské služby se tak stávají dostupnější jak pro žáky, tak i jejich rodiny. Pracovníci ŠPP zajišťuji realizaci depistážní, diagnostické, intervenční, konzultační, informační, metodické a terapeutické činnosti.

Náplň školního poradenského pracoviště


1. Diagnostika, depistáž
• Spolupráce při zápisu do 1. ročníku
• Řešení specifických poruch učení
• Diagnostika a řešení při výchovných problémech žáků.
• Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
• Screening, ankety, dotazníky ve škole.
• Péče o nadané žáky


2. Konzultační, poradenské a intervenční činnosti
• Péče o integrované žáky
• Individuální práce se žáky v osobních problémech
• Krizová intervence
• Řešení školní neúspěšnosti
• Kariérové poradenství u žáků.
• Techniky učení
• Práce s růstovou skupinou
• Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
• Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
• Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky
• Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
• Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.


3. Vzdělávací činnost, metodická podpora
• Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
• Metodická podpora po pedagogy
• Prezentační a informační činnost (pro pedagogy, zákonné zástupce)

Kontakt:
poradna@zscakovice.cz

Mgr. Jana Češková

Speciální pedagožka – etoped, psychoped

 • zajišťuje podporu žáků s výukovými obtížemi
 • zajišťuje konzultace a podporu při sestavování, plnění a hodnocení IVP
 • realizuje reedukaci specifických poruch učení
 • zajišťuje etopedickou podporu a diagnostiku při nestandardním chování
 • nabízí terapeutickou podporu při nestandardních životních situacích
 • poskytuje krizovou intervenci
 • spolupracuje s ostatními pracovníky ŠPP a všemi pedagogickým pracovníky školy
Mgr. Alena Kozlerová

Pracuji s metodou Kupoz (Program pro rozvoj pozornosti).
Více o programu na www.kupoz.czVíce informací

 

Speciální pedagožka, etoped

 • zajišťuje podporu žáků s výukovými obtížemi
 • zajišťuje konzultace a podporu při sestavování, plnění a hodnocení IVP
 • zajišťuje etopedickou podporu a diagnostiku při nestandartním chování
 • zajišťuje rodičům poradenství v oblasti prevence a reedukace SPU
 • poskytuje krizovou intervenci
 • spolupracuje s ostatními pracovníky ŠPP a všemi pedagogickým pracovníky školy

Od září nabízím dětem a rodičům  instruktáž stimulačního programu Maxík. Program je určen pro děti od 5 roků, které se připravují na vstup do školy (předškoláčci)
Vhodný je také  pro děti s odloženou školní docházkou, a také malé školáky, kterým dělá psaní, čtení a počítání potíže.

-nabízím možnost instruktáže programu Ropratem (rozvoj pracovního tempa). Je určen pro děti od 8-16let.
V případě zájmu o tento program mě prosím
kontaktujte.

Mgr. Petra Fridrichová

Speciální pedagog

 • Zajišťuje poradenství u dětí s poruchami učení
 • Realizuje individuální a skupinovou  logopedickou péči
 • Zajišťuje prevenci u dětí s narušenou komunikační schopností
 • Nabízí konzultace a poradenství v rámci logopedie
 • Poskytuje krizovou intervenci
 • Spolupracuje s ostatními pracovníky ŠPP a všemi pedagogickými pracovníky školy

 

PhDr. Markéta Frývaldská PhD.

psycholožka školního poradenského zařízení Prahy 9, bude v naší škole pracovat každé sudé úterý v době od 8:00 do 10:00 hodin v kabinetě  č. 2006, 1. poschodí budovy č. 500 (nám. J. Berana)Více informací

Psycholožka pedagogicko – psychologické  poradny

pro Prahu 3 a 9

(detašované  pracoviště  U Nové školy 871, Praha 9 – Vysočany)

každé úterý v sudém školním týdnu v kabinetu č. 2006 ( 1. patro ve vstupní  budově ZŠ na nám. J. Berana ) od 8:00 do 10:00 hodin

Pedagogicko psychologická poradna

Bc. Jana Heřmanová

Speciální pedagožka

Mgr. Martin Janotka
Bc. Veronika Pramuková
Mgr. Anna Roulová DiS

Výchovná poradkyně

 • poskytuje výchovné poradenství pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy
 • spolupracuje s odbornými institucemi (PPP, SPC, OSPOD)
 • poskytuje individuální konzultace (školní i osobní problémy a vývojové poruchy  učení a chování, související
  s výukovými obtížemi)
 • nabízí karierové poradenství
 • poskytuje krizovou intervenci
 • spolupracuje s ostatními pracovníky ŠPP a všemi pedagogickým pracovníky školy
Mgr. Kateřina Rumlová
Mgr. Alžběta Šnoblová

Školní psycholožka

Mgr. Iva Sulanová

Preventistka školy

 • zpracovává a realizuje Minimální preventivní program na škole
 • řeší nevhodné formy chování
 • pracuje s třídními kolektivy v rámci primární a sekundární prevenci
 • poskytuje krizovou intervenci
 • spolupracuje s ostatními pracovníky ŠPP a všemi pedagogickým pracovníky školy
Mgr. Sabina Velasová
Mgr. Petra Zusková

Speciální pedagožka

Mgr. Martin Střelec
Mgr. Martin Střelec
STR
Ředitel školy
Finanční gramotnost
Tel.:
283932375 l. 20; 603804823
Mgr. Kateřina Švajdová
Mgr. Kateřina Švajdová
ŠVA
Statutární zástupkyně ředitele
1. stupeň
Tel.:
283932375 l. 22, 734588863
Mgr. Petra Boháčková
Mgr. Petra Boháčková
BOH
Zástupkyně ředitele
Anglický jazyk, Fyzika
Tel.:
283932375, l. 38, 603276159
Mgr. Jana Češková
Mgr. Jana Češková
ČEŠ
speciální pedagožka, Zástupkyně ředitele
Tel.:
283 932 375 l. 40, 730 525 137
Mgr. Adéla Rajdlová
Mgr. Adéla Rajdlová
RAJ
Učitelka APE, Zástupkyně ředitele
1. stupeň
Třídní:
4.Y
Tel.:
283 932 375 l. 154
Mgr. Natália Šťastná
Mgr. Natália Šťastná
ŠTN
Zástupkyně ředitele, Učitelka v mateřské školce
Tel.:
605 884 947
Mgr. Alena Kozlerová
Mgr. Alena Kozlerová
KOZ
speciální pedagožka, Vedoucí pracoviště Jizerská
Tel.:
608043090
Milena Pokorná
Milena Pokorná
Vedoucí školní jídelny
Tel.:
283 930 343, mob. 603 881 007
Ing. Dana Drlíková
Ing. Dana Drlíková
Vedoucí finančního úseku
Tel.:
604215608
Štěpánka Vachulová
Štěpánka Vachulová
Administrativní pracovnice, Pojistné události
Tel.:
735758454
Gabriela Nevěčná
Gabriela Nevěčná
Vedoucí administrativně-provozního úseku
Tel.:
604215188
Olga Nováková
NOV
Administrativní pracovnice, smlouvy
Tel.:
603881009
Eliška Zelinová
Účetní, faktury, objednávky, FKSP
Tel.:
604215608
Mgr. Alena Aigelová
Mgr. Alena Aigelová
AIG
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
2.C
Tel.:
283932375 l. 155
Bc. Dina Andrushchenko
Bc. Dina Andrushchenko
AND
Vychovatelka ŠD
Bc. Lucie Axmannová
Bc. Lucie Axmannová
AXM
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
3.A
Bc. Petra Bacílková Dis.
BAC
Učitelka
Tělesná výchova
Mgr. Oldřich Bajt
Mgr. Oldřich Bajt
BAJ
Učitel
ČJ pro cizince, Německý jazyk
Tel.:
283 932 375 l. 60
Jana Balínová
Jana Balínová
BAL
Vychovatelka ŠD
Bc. Natálie Batlíková
Bc. Natálie Batlíková
BAT
Učitelka APE
1. stupeň
Třídní:
1.X
Mgr. Matěj Blau
Mgr. Matěj Blau
BLM
Učitel
Informatika, Pracovní činnosti, Tělesná výchova
Tel.:
283932375 l. 32
Michaela Bornerová
Michaela Bornerová
BOR
Vychovatelka ŠD
Bc. Heda Bosáková
Bc. Heda Bosáková
BOS
asistentka pedagoga v MŠ
Kateřina Bossanyi
Kateřina Bossanyi
BOS
Asistentka pedagoga
Tel.:
283 932 375 l. 25
Daniel Breadon
Daniel Breadon
BRE
Učitel APE
1. stupeň
Milan Budka
Milan Budka
BUD
Školník
Tel.:
283932375, l. 30
Mgr. Dana Buzková
Mgr. Dana Buzková
BUZ
Učitelka
1. stupeň, Anglický jazyk, Český jazyk
Třídní:
7.B
Tel.:
283932375, l. 31
Mgr. Svitlana Cvikl
Mgr. Svitlana Cvikl
CVI
Ukrajinská asistentka pedagoga
Mgr. Soňa Čečetková
Mgr. Soňa Čečetková
ČEČ
Vychovatelka ŠD
Ivana Desortová
Ivana Desortová
DES
Asistentka pedagoga
1. stupeň
Bc. Aneta Doležalová
Bc. Aneta Doležalová
DOL
Párová učitelka
Mgr. Jasmina Falge
Mgr. Jasmina Falge
FAL
Učitelka
Anglická konverzace, Anglický jazyk
Tel.:
283932375
Marie Fišarová
Marie Fišarová
FIS
Učitelka
Třídní:
0.P
Tel.:
283932375, l.156
Mgr. Petra Fridrichová
Mgr. Petra Fridrichová
FRI
speciální pedagožka
Tel.:
733 737 393
PhDr. Markéta Frývaldská PhD.
PhDr. Markéta Frývaldská PhD.
FRÝ
Psycholožka pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 9
Tel.:
266 310 939
Mgr. Nikol Georgiánová
Mgr. Nikol Georgiánová
GER
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
1.M
Mgr. Marcela Hádrová
Mgr. Marcela Hádrová
HÁD
Párová učitelka
1. stupeň
Tel.:
283932375, l. 190
Bc. Miluše Haklová
Bc. Miluše Haklová
HAK
Vychovatelka ŠD
Ing. Ilona Hamzová
Ing. Ilona Hamzová
HAI
Učitelka
1. stupeň
Ing. Gabriela Hanzlíková
Ing. Gabriela Hanzlíková
HAN
Učitelka
1. stupeň, Výchova ke zdraví
Třídní:
5.M
Tel.:
283 932 375 l. 190
Bc. Jana Heřmanová
HEŘ
speciální pedagožka
Mgr. Lenka Hladíková
Mgr. Lenka Hladíková
HLA
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
4.E
Tel.:
283932375, l. 183
Bc. Nataliya Hojkolova
Bc. Nataliya Hojkolova
HOJ
Vychovatelka ŠD
Martina Honsová
Martina Honsová
HON
Asistentka pedagoga
Mgr. Jana Hrdličková
Mgr. Jana Hrdličková
HRD
Učitelka
Český jazyk
Tel.:
283932375 l. 31
Tomáš Chadim
Tomáš Chadim
CHAD
Učitel
Pracovní činnosti, Sportovní hry, Tělesná výchova
Tel.:
283 932 375 l. 60
Mgr. Natalia Chernyaeva
Mgr. Natalia Chernyaeva
CHER
Asistentka pedagoga
Mgr. Petra Chovaňáková
Mgr. Petra Chovaňáková
CHO
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
1.E
Tel.:
283 932 375 l. 107
Mgr. Stanislava Chromá
Mgr. Stanislava Chromá
CHRS
Učitelka
Fyzika, Matematika
Třídní:
8.D
Tel.:
283932375 l. 33
Mgr. Petra Chromá
Mgr. Petra Chromá
CHRO
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
5.C
Tel.:
283932375 l. 24
Mgr. Hana Jandíková
Mgr. Hana Jandíková
JAH
Učitelka
Matematika
Mgr. Jarmila Janíková
Mgr. Jarmila Janíková
STJ
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
5.A
Tel.:
283932375, l.156
Kateřina Janoščíková
JAK
Vychovatelka ŠD
Mgr. Zuzana Jánošková
Mgr. Zuzana Jánošková
JAN
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
4.M
Tel.:
283 932 375 l. 190
Mgr. Martin Janotka
Mgr. Martin Janotka
JAM
Speciální pedagog
Tel.:
731414972
Mgr. Eva Jelínková
Mgr. Eva Jelínková
JEE
Učitelka
Tělesná výchova
Tel.:
283932375 l. 60
Mgr. Barbora Jodasová
Mgr. Barbora Jodasová
JOD
Učitelka
1. stupeň, Český jazyk
Třídní:
6.D
Ing. Eva Kalvodová
Ing. Eva Kalvodová
KAL
Učitelka
Anglický jazyk
MgA. Romana Khauerová
MgA. Romana Khauerová
KHA
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
3.E
Mgr. Nataliia Khrinenko
Mgr. Nataliia Khrinenko
KHR
Učitelka OMJ
Pavla Kinclová
Pavla Kinclová
KIN
Učitelka v přípravné třídě
Třídní:
0.P
Eva Kloudová
Eva Kloudová
KLO
Vychovatelka ŠD
Tereza Knapová
KNA
Vychovatelka ŠD
Lucie Kočišová
Lucie Kočišová
KOČ
Asistentka pedagoga
1. stupeň
Mgr. Klára Kostelecká
Mgr. Klára Kostelecká
KOS
Učitelka
Chemie, OSV, Přírodopis
Třídní:
8.F
Tel.:
283932375, l. 31
Mgr. et Bc. Radka Kostková
Mgr. et Bc. Radka Kostková
KOR
Učitelka
Matematika, Přírodopis
Mgr. Jana Koudelková
Mgr. Jana Koudelková
KOU
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
3.M
Ing. Luděk Kovář
Ing. Luděk Kovář
KOV
Učitel
Fyzika, Matematika, OSV
Třídní:
8.E
Tel.:
283932375, l. 36
Olga Kovtok
Olga Kovtok
KVT
Asistentka pedagoga
Bc. Barbora Kožišková
Bc. Barbora Kožišková
KOŽ
Učitelka
Matematika
Kristýna Krausová DiS.
Kristýna Krausová DiS.
KRK
Vychovatelka ŠD
Tel.:
733737394
Bc. Jana Krejčí
Bc. Jana Krejčí
KRČ
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
3.D
Bc. Alena Krzyžánková
Bc. Alena Krzyžánková
KRZ
Vedoucí vychovatelka ŠD
Jana Křehlová
Jana Křehlová
KRJ
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
5.F
Tel.:
283 932 375 l. 192
Mgr. Šárka Křepelková
Mgr. Šárka Křepelková
KRS
Učitelka
Třídní:
6.C
Mgr. Pavel Kučera
Mgr. Pavel Kučera
KUČ
Učitel
Anglický jazyk, Dějepis
Třídní:
9.B
Tel.:
283 932 375 l. 60, 606 036 658
Mgr. Jitka Kulovaná
Mgr. Jitka Kulovaná
KUL
Učitelka
Český jazyk, Výtvarná výchova
Tel.:
283932375, l. 34
Mgr. Olga Lacina
LAC
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
4.B
Tel.:
283 932 375 l. 24
Tereza Laštovková Dis.
Tereza Laštovková Dis.
LAŠ
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
3.C
Mgr. Monika Lekovská
Mgr. Monika Lekovská
LEK
Učitelka, Koordinátorka ICT
Informatika
Tel.:
283 932 375 l. 107
Mgr. Barbora Lojínová
Mgr. Barbora Lojínová
LOJ
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
4.C
Mgr. Petr Málek
Mgr. Petr Málek
MAP
Učitel
Chemie, Fyzika, Matematika, OSV, Přírodopis
Tel.:
283 932 375 l. 33
Nela Marcinčiková
Nela Marcinčiková
MAR
Učitelka APE
Mgr. Alla Marhita
Mgr. Alla Marhita
MAA
Učitelka
1. stupeň, Anglická konverzace, Anglický jazyk, ČJ pro cizince
Bc. Dominika Matysková
Bc. Dominika Matysková
MAD
Vychovatelka ŠD
Gabriela Misíková
Gabriela Misíková
MIS
Učitelka APE
1. stupeň
Třídní:
2.X
Tel.:
283 932 375 l. 23
Radovan Mlejnek
Radovan Mlejnek
MLE
Vychovatel ŠD
Bc. Kateřina Moravcová DiS.
Bc. Kateřina Moravcová DiS.
MOR
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
1.C
Tel.:
283 932 375 l. 192
Mgr. Halyna Moravcová
Mgr. Halyna Moravcová
MOG
Školní asistentka
Sabina Mostecká
Sabina Mostecká
MOS
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
2.E
Sandra Moťková DiS.
Sandra Moťková DiS.
MOT
Asistentka pedagoga
Mgr. Kristýna Navrátilová
Mgr. Kristýna Navrátilová
NAV
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
5.E
Tel.:
283 932 375 l. 192
Mgr. Erika Nehonská
Mgr. Erika Nehonská
NEH
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
2.M
Tel.:
283932375, l. 183
Mgr. Helena Nováková
Mgr. Helena Nováková
NVH
Učitelka
Dějepis, Německý jazyk
Třídní:
6.A
Tel.:
283932375, l. 33
Mgr. Ivana Nováková
Mgr. Ivana Nováková
NOI
Učitelka
1. stupeň, Německý jazyk
Mgr. Dagmar Novotná
Mgr. Dagmar Novotná
NVT
Učitelka
1. stupeň, Výtvarná výchova, Výtvarné techniky
Tel.:
283932375, l. 34
Bc. Irena Odleváková
Bc. Irena Odleváková
ODL
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
1.D
Tel.:
283 932 375 l. 107
Markéta Papáčková
Markéta Papáčková
PAP
Učitelka v mateřské školce
Mgr. Ivana Paseková
Mgr. Ivana Paseková
PAS
Učitelka
Dějepis, Občanská výchova
Tel.:
283932375, l. 36
Mgr. Dana Pavlišová
Mgr. Dana Pavlišová
PAV
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
2.D
Tel.:
283932375, l. 58 
Mgr. Iva Piherová Rubinsteinová
Mgr. Iva Piherová Rubinsteinová
PIH
Učitelka
Anglický jazyk
Třídní:
8.C
Mgr. Martina Pižlová
Mgr. Martina Pižlová
PIŽ
Učitelka APE
Třídní:
3.X
Pavla Podstawková
Pavla Podstawková
POD
Asistentka pedagoga
Ing. Lucie Pohlová
Ing. Lucie Pohlová
POH
Učitelka
Matematika
Mgr. Milada Poľačková
Mgr. Milada Poľačková
POM
Učitelka
Anglická konverzace, Anglický jazyk
Třídní:
6.G
Mgr. Ludmila Poláková
Mgr. Ludmila Poláková
POL
Učitelka
1. stupeň, Hudební výchova, Matematika
Třídní:
9.D
Tel.:
283932375, l. 31
Mgr. Jitka Polanská
Mgr. Jitka Polanská
POJ
Učitelka
Německý jazyk, Výtvarná výchova
Třídní:
9.A
Tel.:
283932375, l. 36
Ing. Leona Popová
Ing. Leona Popová
PTL
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
4.D
Mgr. Miroslav Popr
Mgr. Miroslav Popr
POP
Učitel
Aquaponie, Pracovní činnosti, Přírodopis, Výchova ke zdraví
Třídní:
7.A
Tel.:
283932375 l. 27
Mgr. Martina Pospíšilová
Mgr. Martina Pospíšilová
POS
Učitelka APE
1. stupeň
Bc. Veronika Pramuková
Bc. Veronika Pramuková
PRM
Školní psycholožka
Anna Procházková
Anna Procházková
PRO
Učitelka
Přírodopis, Výchova ke zdraví, Zeměpis
Třídní:
9.E
Tel.:
283 932 375 l. 23
Ing. Zuzana Ptáčková Ph.D
Ing. Zuzana Ptáčková Ph.D
PTA
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
2.A
Tel.:
283 932 375
Bc. Monika Raimrová
Bc. Monika Raimrová
RAI
Učitelka
Matematika
M.A Lenka Rigová
RIG
Učitelka
Anglický jazyk
Mgr. Oksana Rishko
Mgr. Oksana Rishko
RIS
Vychovatelka ŠD
Mgr. Anna Roulová DiS
Mgr. Anna Roulová DiS
ROU
Učitelka, Výchovná poradkyně
Matematika, Pracovní činnosti, Výchova ke zdraví
Třídní:
9.C
Tel.:
283932375, l. 25
Mgr. Kateřina Rumlová
Mgr. Kateřina Rumlová
RUM
Učitelka, Metodička prevence
1. stupeň
Třídní:
1.B
Tel.:
283 932 375 l. 107
Korina Rybářová
Korina Rybářová
RYB
Asistentka pedagoga
Ing. Pavel Řepa
Ing. Pavel Řepa
ŘEP
Koordinátor ICT, Učitel
Hudební výchova, Informatika
Mgr. Simona Schejbalová Říhová
Mgr. Simona Schejbalová Říhová
SCH
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
3.B
Ing. Kateřina Schlesingerová
Ing. Kateřina Schlesingerová
SHL
Učitelka APE
Lenka Sobotková
Lenka Sobotková
SOB
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
4.X
Mgr. Nataliya Sosnovská
Mgr. Nataliya Sosnovská
SOS
Vychovatelka ŠD
Mgr. Gabriela Střelcová
Mgr. Gabriela Střelcová
STG
Koordinátorka ICT, Učitelka, Webmaster
1. stupeň, Fyzika, Informatika, Robotika a 3D tisk
Třídní:
6.F
Tel.:
283932375 l. 32
Mgr. Iva Sulanová
Mgr. Iva Sulanová
SUL
Metodička prevence, Učitelka
1. stupeň
Třídní:
1.A
Tel.:
283 932 375 l. 107
Mgr. Michal Sýkora
Mgr. Michal Sýkora
SYM
Učitel
Dějepis, Občanská výchova, OSV
Tel.:
283932375 l. 27
Mgr. Sylva Sýkorová
Mgr. Sylva Sýkorová
SYK
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
5.D
Tel.:
283 932 375 l. 191
Mgr. Irén Szerhejeva
Mgr. Irén Szerhejeva
SZE
Učitelka
1. stupeň, Anglická konverzace, Anglický jazyk
Tel.:
283 932 375 l. 107
Mgr. Adriana Šarmírová
Mgr. Adriana Šarmírová
ŠAR
Učitelka
Český jazyk, Občanská výchova
Třídní:
7.C
Tel.:
283932375 l. 27
Mgr. Martina Ševcová
Mgr. Martina Ševcová
ŠEM
Učitelka
1. stupeň, Anglická konverzace, Anglický jazyk
Třídní:
7.G
Tel.:
283932375 l. 60
Mgr. Alžběta Šnoblová
Mgr. Alžběta Šnoblová
SNO
Školní psycholožka
Tel.:
731 466 923
Michaela Štibingerová
Michaela Štibingerová
STI
Učitelka v mateřské školce
Mgr. Pavel Švanda
Mgr. Pavel Švanda
SVP
Učitel
Anglický jazyk, OSV
Třídní:
8.A
Tel.:
283932375 l. 27
Bc. Jana Švandová
Bc. Jana Švandová
ŠVJ
Vychovatelka ŠD
Bc. Nela Tekin
TEK
Učitelka
Anglický jazyk, Informatika
Mgr. Miroslav Terkoš
Mgr. Miroslav Terkoš
TER
Učitel
Český jazyk, Finanční gramotnost, Občanská výchova, Pracovní činnosti
Tel.:
283932375, l. 31
Mgr. Lesia Tovt
Mgr. Lesia Tovt
TOV
Učitelka
Anglický jazyk
Bc. VeronikaTraganová
Bc. VeronikaTraganová
KRV
Učitelka
Anglický jazyk, Přírodopis, Výchova ke zdraví
Třídní:
6.E
Mgr. Veronika Valtová
Mgr. Veronika Valtová
VAL
Učitelka
Český jazyk, Výtvarná výchova
Mgr. Michaela Vargová
Mgr. Michaela Vargová
VAR
Učitelka
1. stupeň, Český jazyk, Hudební výchova
Třídní:
7.F
Tel.:
283 932 375 l. 33
Bc. Ondřej Vasiluk
Bc. Ondřej Vasiluk
VAS
Učitel
Dějepis, Občanská výchova
Třídní:
7.D
Tel.:
283 932 375 l. 60, 604644544
Mgr. Sabina Velasová
Mgr. Sabina Velasová
VEL
speciální pedagožka, Učitelka
1. stupeň
Třídní:
4.C
Tel.:
283932375 l. 58
Tereza Vilimovská
Tereza Vilimovská
VIL
Vychovatelka ŠD
Adéla Vlachová
Adéla Vlachová
VLCH
Vychovatelka ŠD
Mgr. Petra Vlašánková
Mgr. Petra Vlašánková
VLA
Učitelka
Přírodopis, Zeměpis
Třídní:
6.B
Tel.:
283932375, l. 36
Mgr. Martina Vondráčková
Mgr. Martina Vondráčková
VON
Učitelka
Anglický jazyk, Zeměpis
Třídní:
8.B
Žaneta Vostárková
VOS
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
4.A
Bc. Kateřina Zembolová
Bc. Kateřina Zembolová
ZEM
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
5.B
Mgr. Petra Zusková
Mgr. Petra Zusková
ZUZ
speciální pedagožka
Tel.:
730 113 983

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz