NÁŠ TÝM

Od školního roku 2015/2016 ředitel školy sjednotil poradenské služby pod Školní poradenské pracoviště (ŠPP). Cílem ŠPP je podpora žáků, rodičů a pedagogů. Výhodou ŠPP je poskytování poradenských služeb přímo ve škole. Tým ŠPP dobře zná prostředí školy a poradenské služby se tak stávají dostupnější jak pro žáky, tak i jejich rodiny. Pracovníci ŠPP zajišťuji realizaci depistážní, diagnostické, intervenční, konzultační, informační, metodické a terapeutické činnosti.

Náplň školního poradenského pracoviště


1. Diagnostika, depistáž
• Spolupráce při zápisu do 1. ročníku
• Řešení specifických poruch učení
• Diagnostika a řešení při výchovných problémech žáků.
• Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
• Screening, ankety, dotazníky ve škole.
• Péče o nadané žáky


2. Konzultační, poradenské a intervenční činnosti
• Péče o integrované žáky
• Individuální práce se žáky v osobních problémech
• Krizová intervence
• Řešení školní neúspěšnosti
• Kariérové poradenství u žáků.
• Techniky učení
• Práce s růstovou skupinou
• Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
• Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
• Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky
• Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
• Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.


3. Vzdělávací činnost, metodická podpora
• Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
• Metodická podpora po pedagogy
• Prezentační a informační činnost (pro pedagogy, zákonné zástupce)

Kontakt:
poradna@zscakovice.cz

Mgr. Jana Češková

Speciální pedagožka – etoped, psychoped

 • zajišťuje podporu žáků s výukovými obtížemi
 • zajišťuje konzultace a podporu při sestavování, plnění a hodnocení IVP
 • realizuje reedukaci specifických poruch učení
 • zajišťuje etopedickou podporu a diagnostiku při nestandardním chování
 • nabízí terapeutickou podporu při nestandardních životních situacích
 • poskytuje krizovou intervenci
 • spolupracuje s ostatními pracovníky ŠPP a všemi pedagogickým pracovníky školy
Mgr. Alena Kozlerová

Pracuji s metodou Kupoz (Program pro rozvoj pozornosti).
Více o programu na www.kupoz.czVíce informací

 

Speciální pedagožka, etoped

 • zajišťuje podporu žáků s výukovými obtížemi
 • zajišťuje konzultace a podporu při sestavování, plnění a hodnocení IVP
 • zajišťuje etopedickou podporu a diagnostiku při nestandartním chování
 • zajišťuje rodičům poradenství v oblasti prevence a reedukace SPU
 • poskytuje krizovou intervenci
 • spolupracuje s ostatními pracovníky ŠPP a všemi pedagogickým pracovníky školy

Od září nabízím dětem a rodičům  instruktáž stimulačního programu Maxík. Program je určen pro děti od 5 roků, které se připravují na vstup do školy (předškoláčci)
Vhodný je také  pro děti s odloženou školní docházkou, a také malé školáky, kterým dělá psaní, čtení a počítání potíže.

-nabízím možnost instruktáže programu Ropratem (rozvoj pracovního tempa). Je určen pro děti od 8-16let.
V případě zájmu o tento program mě prosím
kontaktujte.

Mgr. Tereza Beráková

psycholožka školního poradenského zařízení Prahy 9, bude v naší škole pracovat každé sudé úterý v době od 8:00 do 10:00 hodin v kabinetě  č. 2006, 1. poschodí budovy č. 500 (nám. J. Berana)Více informací

Psycholožka pedagogicko – psychologické  poradny

pro Prahu 3 a 9

(detašované  pracoviště  U Nové školy 871, Praha 9 – Vysočany)

každé úterý v sudém školním týdnu v kabinetu č. 2006 ( 1. patro ve vstupní  budově ZŠ na nám. J. Berana ) od 8:00 do 10:00 hodin

Pedagogicko psychologická poradna

Mgr. Monika Chovancová

Školní psycholožka

Mgr. Lucie Levitová

Speciální pedagožka

Mgr. Anna Roulová DiS

Výchovná poradkyně

 • poskytuje výchovné poradenství pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy
 • spolupracuje s odbornými institucemi (PPP, SPC, OSPOD)
 • poskytuje individuální konzultace (školní i osobní problémy a vývojové poruchy  učení a chování, související
  s výukovými obtížemi)
 • nabízí karierové poradenství
 • poskytuje krizovou intervenci
 • spolupracuje s ostatními pracovníky ŠPP a všemi pedagogickým pracovníky školy
Mgr. Alžběta Šnoblová

Školní psycholožka

Mgr. Kateřina Šťastná

Speciání pedagožka

Mgr. Iva Sulanová

Preventistka školy

 • zpracovává a realizuje Minimální preventivní program na škole
 • řeší nevhodné formy chování
 • pracuje s třídními kolektivy v rámci primární a sekundární prevenci
 • poskytuje krizovou intervenci
 • spolupracuje s ostatními pracovníky ŠPP a všemi pedagogickým pracovníky školy
Mgr. Sabina Velasová
Mgr. Petra Zusková

Speciální pedagožka

Mgr. Martin Střelec
Mgr. Martin Střelec
STR
Ředitel školy
Zeměpis
Tel.:
283932375 l. 20; 603804823
Mgr. Kateřina Švajdová
Mgr. Kateřina Švajdová
ŠVA
Statutární zástupkyně ředitele
1. stupeň
Tel.:
283932375 l. 22, 734588863
Mgr. Petra Boháčková
Mgr. Petra Boháčková
BOH
Zástupkyně ředitele
Anglický jazyk, Fyzika
Tel.:
283932375, l. 38, 603276159
Mgr. Jana Češková
Mgr. Jana Češková
ČEŠ
Zástupkyně ředitele, speciální pedagožka
Tel.:
283 932 375 l. 40, 730 525 137
Bc. Nicholas P. Wilson
Bc. Nicholas P. Wilson
WIL
Zástupce ředitele
Anglický jazyk
Tel.:
283932375 l. 60, 774 507 713
Mgr. Alena Kozlerová
Mgr. Alena Kozlerová
KOZ
Vedoucí pracoviště Jizerská, speciální pedagožka
Tel.:
734572936
Milena Pokorná
Milena Pokorná
Vedoucí školní jídelny
Tel.:
283 930 343, mob. 603 881 007
Ing. Dana Drlíková
Ing. Dana Drlíková
Ekonomka školy
Tel.:
283932375, l. 41
Věra Červenková
Věra Červenková
Hospodářka
Tel.:
283932375, l. 21, mob. 603 881 009
Gabriela Nevečná
Gabriela Nevečná
Administrativní pracovnice
Tel.:
283932375, l. 14
Štěpánka Vachulová
Štěpánka Vachulová
Administrativní pracovnice
Tel.:
735758454
Mgr. Alena Aigelová
Mgr. Alena Aigelová
AIG
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
2.C
Tel.:
283932375 l. 155
Bc. Dina Andrushchenko
Bc. Dina Andrushchenko
AND
Vychovatelka ŠD
Tel.:
283 932 375 l. 173
Mgr. Oldřich Bajt
Mgr. Oldřich Bajt
BAJ
Učitel
Německý jazyk
Tel.:
283 932 375 l. 60
Petra Bařtipánová
Petra Bařtipánová
BAŘ
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
3.F
Mgr. Tereza Beráková
Mgr. Tereza Beráková
BER
Psycholožka pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 9
Tel.:
266 310 939
Mgr. Vladislava Bláhová
Mgr. Vladislava Bláhová
BLA
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
2.B
Tel.:
283932375, l.156
Mgr. Matěj Blau
Mgr. Matěj Blau
BLM
Učitel
Informatika, Tělesná výchova, Výchova ke zdraví
Tel.:
283932375 l. 32
Kateřina Bossanyi
Kateřina Bossanyi
BOS
Asistentka pedagoga
Milan Budka
Milan Budka
BUD
Školník
Tel.:
283932375, l. 30
Mgr. Dana Buzková
Mgr. Dana Buzková
BUZ
Učitelka
Anglický jazyk, Český jazyk
Třídní:
8.E
Tel.:
283932375, l. 31
Mgr. Soňa Čečetková
Mgr. Soňa Čečetková
ČEČ
Vychovatelka ŠD
Mgr. Jasmina Falge
Mgr. Jasmina Falge
FAL
Učitelka
Anglická konverzace, Anglický jazyk
Tel.:
283932375, l. 33
Marie Fišarová
Marie Fišarová
FIS
Učitelka
Třídní:
0.P
Tel.:
283932375, l.156
Anežka Fridrichová
Anežka Fridrichová
JEL
Asistentka pedagoga
Mgr. Zdeňka Grižáková
Mgr. Zdeňka Grižáková
GRI
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
5.C
Tel.:
283932375, l.58
Mgr. Marcela Hádrová
Mgr. Marcela Hádrová
HÁD
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
1.A
Tel.:
283932375, l. 183
Bc. Miluše Haklová
Bc. Miluše Haklová
HAK
Vychovatelka ŠD
Mgr. Petra Hanušová
Mgr. Petra Hanušová
HAP
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
1.D
Tel.:
283 932 375 l. 153
Ing. Gabriela Hanzlíková
Ing. Gabriela Hanzlíková
HAN
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
2.M
Ing. Jitka Helmová
Ing. Jitka Helmová
HEL
Učitelka
Pracovní činnosti
Tel.:
283932375 l. 32
Tomáš Hendrych
Tomáš Hendrych
HEN
asistent pedagoga
Tel.:
723 144 765
Mgr. Lenka Hladíková
Mgr. Lenka Hladíková
HLA
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
1.E
Tel.:
283932375, l. 183
Bc. Nataliya Hojkolova
Bc. Nataliya Hojkolova
HOJ
Vychovatelka ŠD
Mgr. Martin Hrbek
Mgr. Martin Hrbek
HRB
Učitel
Anglický jazyk
Mgr. Jana Hrdličková
Mgr. Jana Hrdličková
HRD
Učitelka
Český jazyk
Tel.:
283932375 l. 31
Mgr. Hana Hrušťáková
Mgr. Hana Hrušťáková
HRH
Učitelka
Anglický jazyk
Tel.:
283932375, l. 36
Tomáš Chadim
Tomáš Chadim
CHAD
Učitel
Tělesná výchova
Mgr. Petra Chovaňáková
Mgr. Petra Chovaňáková
CHO
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
3.E
Mgr. Monika Chovancová
Mgr. Monika Chovancová
CHO
Školní psycholožka
Tel.:
283 932 375 l. 169, 730525138
Mgr. Stanislava Chromá
Mgr. Stanislava Chromá
CHRS
Učitelka
Fyzika, Informatika, Matematický seminář, Matematika
Třídní:
9.A
Tel.:
283932375 l. 33
Mgr. Petra Chromá
Mgr. Petra Chromá
CHRO
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
5.D
Tel.:
283932375 l. 23
Zuzana Jánošková
Zuzana Jánošková
JAN
Učitelka
Třídní:
1.M
Mgr. Eva Jelínková
Mgr. Eva Jelínková
JEE
Učitelka
Tělesná výchova
Tel.:
283932375 l. 60
Mgr. Tereza Kábová
Mgr. Tereza Kábová
KAB
Vychovatelka ŠD
Pavla Kinclová
Pavla Kinclová
KIN
Asistentka pedagoga
Eva Kloudová
Eva Kloudová
KLO
Vychovatelka ŠD
Mgr. Klára Kostelecká
Mgr. Klára Kostelecká
KOS
Učitelka
Biologický seminář, Chemie, Přírodopis
Třídní:
9.B
Tel.:
283932375, l. 31
Ing. Luděk Kovář
Ing. Luděk Kovář
KOV
Učitel
Fyzika, Matematika
Tel.:
283932375, l. 36
Mgr. Markéta Králová
Mgr. Markéta Králová
KRM
Učitelka
Třídní:
5.F
Tel.:
283932375 l. 24
Kristýna Krausová DiS.
Kristýna Krausová DiS.
KRK
Vychovatelka ŠD
Tel.:
733737394, 283 932 375 l. 26
Jana Krejčí
Jana Krejčí
KRČ
Asistentka pedagoga
Bc. Alena Krzyžánková
Bc. Alena Krzyžánková
KRZ
Vychovatelka ŠD
Jana Křehlová
Jana Křehlová
KRJ
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
2.F
Mgr. Pavel Kučera
Mgr. Pavel Kučera
KUČ
Učitel
Anglický jazyk, Dějepis
Třídní:
6.B
Tel.:
283 932 375 l. 60
Mgr. Jitka Kulovaná
Mgr. Jitka Kulovaná
KUL
Učitelka
Český jazyk, Výtvarná výchova
Tel.:
283932375, l. 34
Barbora Kůtová
Barbora Kůtová
KUT
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
4.E
Tel.:
283 932 375 l. 23
Mgr. Magdaléna Legerská
Mgr. Magdaléna Legerská
LEG
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
3.D
Mgr. Monika Lekovská
Mgr. Monika Lekovská
LEK
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
5.A
Tel.:
283932375, l. 24
Mgr. Lucie Levitová
Mgr. Lucie Levitová
LEV
speciální pedagožka
Tel.:
605822186
Mgr. Klára Löwensteinová
Mgr. Klára Löwensteinová
LOV
Učitelka
Anglický jazyk
Třídní:
1.X
Tel.:
283 932 375 l. 23
Mgr. Petr Málek
Mgr. Petr Málek
MAP
Učitel
Chemie, Fyzika, Matematika, Přírodopis
Bc. Hana Malenová
Bc. Hana Malenová
MAL
Vychovatelka ŠD
Anastázie Marhita
Anastázie Marhita
MRH
Učitelka
Anglický jazyk, Přírodopis, Výchova ke zdraví
Třídní:
6.E
Tel.:
283 932 375 l. 36
Mgr. Kristýna Matějíčková
Mgr. Kristýna Matějíčková
MAT
Vedoucí vychovatelka ŠD
Gabriela Misíková
Gabriela Misíková
MYS
Učitelka
1. stupeň
Radovan Mlejnek
Radovan Mlejnek
MLE
Vychovatel ŠD
Kateřina Moravcová
Kateřina Moravcová
MOR
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
3.G
Mgr. Kristýna Navrátilová
Mgr. Kristýna Navrátilová
NAV
Učitelka
Třídní:
2.E
Mgr. Erika Nehonská
Mgr. Erika Nehonská
NEH
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
4.G
Tel.:
283932375, l. 155
Mgr. Dagmar Nováková
Mgr. Dagmar Nováková
NOD
Vychovatelka ŠD
Mgr. Helena Nováková
Mgr. Helena Nováková
NVH
Učitelka
Dějepis, Německý jazyk
Třídní:
7.E
Tel.:
283932375, l. 33
Mgr. Dagmar Novotná
Mgr. Dagmar Novotná
NVT
Učitelka
1. stupeň, Výtvarná výchova, Výtvarné techniky
Tel.:
283932375, l. 34
Bc. Irena Odleváková
Bc. Irena Odleváková
ODL
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
3.C
Bc. Tomáš Paleček
Bc. Tomáš Paleček
PAL
Asistentka pedagoga
Mgr. Dana Pavlišová
Mgr. Dana Pavlišová
PAV
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
4.C
Tel.:
283932375, l. 58 
Ing. Pavel Pokorný
Ing. Pavel Pokorný
POK
Učitel
Anglický jazyk
Mgr. Ludmila Poláková
Mgr. Ludmila Poláková
POL
Učitelka
Hudební výchova, Matematika
Třídní:
6.D
Tel.:
283932375, l. 31
Mgr. Jitka Polanská
Mgr. Jitka Polanská
POJ
Učitelka
Německý jazyk, Výtvarná výchova
Třídní:
6.A
Tel.:
283932375, l. 36
Mgr. Miroslav Popr
Mgr. Miroslav Popr
POP
Učitel
Pracovní činnosti, Přírodopis, Výchova ke zdraví
Třídní:
8.D
Tel.:
283932375 l. 27
Mgr. Zdeňka Potůčková
Mgr. Zdeňka Potůčková
POT
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
5.B
Tel.:
283 932 375 l. 24
Mgr. Martina Pražáková
Mgr. Martina Pražáková
PRA
Učitelka
Přírodopis, Zeměpis
Tel.:
283 932 375 l. 23
Ing. Zuzana Ptáčková Ph.D
Ing. Zuzana Ptáčková Ph.D
PTA
Asistentka pedagoga
Mgr. Adéla Rajdlová
Mgr. Adéla Rajdlová
RAJ
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
1.Y
Mgr. Oksana Rishko
Mgr. Oksana Rishko
RIS
Vychovatelka ŠD
Tel.:
283 932 375 l. 174
Mgr. Anna Roulová DiS
Mgr. Anna Roulová DiS
ROU
Učitelka, Výchovná poradkyně
Matematika, Pracovní činnosti
Třídní:
6.C
Tel.:
283932375, l. 25
Mgr. Kateřina Rumlová
Mgr. Kateřina Rumlová
RUM
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
3.B
Ing. Pavel Řepa
Ing. Pavel Řepa
ŘEP
Učitel, Koordinátor ICT
Informatika, Společenská výchova a tanec
Třídní:
7.A
Mgr. Ivana Samlerová
Mgr. Ivana Samlerová
SAM
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
4.D
Tel.:
283 932 375 l. 24
Mgr. Lucie Siegerová
Mgr. Lucie Siegerová
SIE
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
4.A
Tel.:
283932375, l. 154
Mgr. Zuzana Sklenářová
Mgr. Zuzana Sklenářová
SKL
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
1.C
Tel.:
283932375 l. 157
Mgr. Nataliya Sosnovská
Mgr. Nataliya Sosnovská
SOS
Vychovatelka ŠD
Michaela Stejskalová
Michaela Stejskalová
STE
Učitelka
Informatika, Matematika
Třídní:
7.D
Tel.:
283932375 l. 33
Mgr. Jarmila Strašáková
Mgr. Jarmila Strašáková
STJ
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
2.A
Tel.:
283932375, l.156
Dis. Lucie Strnadová
Dis. Lucie Strnadová
STL
Vychovatelka ŠD
Bc. Markéta Strnadová
Bc. Markéta Strnadová
STN
Vychovatelka ŠD
Mgr. Gabriela Střelcová
Mgr. Gabriela Střelcová
STG
Učitelka, Koordinátorka ICT, Webmaster
Fyzika, Informatika, Zábavné programování
Třídní:
7.C
Tel.:
283932375 l. 32
Mgr. Iva Sulanová
Mgr. Iva Sulanová
SUL
Metodička prevence, Učitelka
1. stupeň
Třídní:
3.A
Bc. Michal Sýkora
Bc. Michal Sýkora
SYM
Učitel
Dějepis, Občanská výchova
Třídní:
9.C
Tel.:
283932375 l. 27
Mgr. Sylva Sýkorová
Mgr. Sylva Sýkorová
SYK
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
2.D
Mgr. Irén Szerhejeva
Mgr. Irén Szerhejeva
SZE
Učitelka
Anglická konverzace, Anglický jazyk
Mgr. Lenka Šafaříková
Mgr. Lenka Šafaříková
ŠAF
Učitelka
Anglický jazyk, Dějepis, Občanská výchova, Pracovní činnosti
Třídní:
8.A
Tel.:
283932375 l. 27
Mgr. Adriana Šarmírová
Mgr. Adriana Šarmírová
ŠAR
Učitelka
Český jazyk, Občanská výchova
Třídní:
8.C
Tel.:
283932375 l. 27
Mgr. Martina Ševcová
Mgr. Martina Ševcová
ŠEM
Učitelka
Anglická konverzace, Anglický jazyk
Třídní:
8.B
Tel.:
283932375 l. 60
Mgr. Elen Ševčíková
Mgr. Elen Ševčíková
ŠEV
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
1.B
Tel.:
283932375, l. 155
Mgr. Alžběta Šnoblová
Mgr. Alžběta Šnoblová
SNO
Školní psycholožka
Tel.:
731 466 923
Mgr. Andrea Špitálská
Mgr. Andrea Špitálská
ŠPI
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
4.F
Mgr. Kateřina Šťastná
Mgr. Kateřina Šťastná
STK
speciální pedagožka
Tel.:
733 737 393
Mgr. Natália Šťastná
Mgr. Natália Šťastná
ŠTN
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
5.E
Tel.:
283932375 l. 157
Mgr. Pavel Švanda
Mgr. Pavel Švanda
SVP
Učitel
Anglický jazyk
Tel.:
283932375 l. 27
Mgr. Miroslav Terkoš
Mgr. Miroslav Terkoš
TER
Učitel
Český jazyk, Finanční gramotnost, Pracovní činnosti
Tel.:
283932375, l. 31
Mgr. Michaela Vargová
Mgr. Michaela Vargová
VAR
Učitelka
Český jazyk, Hudební výchova
Ondřej Vasiluk
Ondřej Vasiluk
VAS
Učitel
Dějepis
Tel.:
283 932 375 l. 60
Mgr. Sabina Velasová
Mgr. Sabina Velasová
VEL
Učitelka, speciální pedagožka
1. stupeň
Třídní:
4.B
Tel.:
283932375 l. 58
Mgr. Petra Vlašánková
Mgr. Petra Vlašánková
VLA
Učitelka
Přírodopis, Zeměpis
Třídní:
7.B
Tel.:
283932375, l. 36
Mgr. Jitka Vrzalová
Mgr. Jitka Vrzalová
VRZ
Učitelka
Matematika
Tel.:
283932375, l. 32
Kristyna Yarema
Kristyna Yarema
YAR
Vychovatelka ŠD
Mgr. Petra Zusková
Mgr. Petra Zusková
ZUZ
speciální pedagožka
Tel.:
731414972

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události