Jídelna - školní rok 2021/22

Upozornění pro strávníky

Všicni strávníci mají 1. 9. 2021 oběd odhlášen, ale mohou si oběd přihlásit.

Od 2. 9. 2021 mají všicni strávnící, kteří jsou již zapsáni ve ŠJ - obědy přihlášeny, ale zároveň musí být i zaplaceny.

 Jídelníček

  • Všichni strávníci musí mít včas zaplacené obědy, vyplněný var.symbol – identifikační číslo, posílat na číslo účtu školní jídelny: 35-0249363309/0800.
  • Musí denně nosit ID čip!!!

Přihlašování nových strávníků:

platba na měsíc září na obědy + záloha 150,- Kč na ID čip  se vybírá v hotovosti v kanceláři ŠJ od:

 

23. 8. -  24. 8. 2021      

8.00  -  12.00 hodin
- pouze mateřská školka

25. 8. 2021        

kancelář ŠJ zavřena (školení)

26. 8. - 31. 8. 2021       

8.00 - 12.00 hodin

1. 9. - 3. 9. 2021

7.00 - 14.00 hodin

                        OD 6. 9. 

7.00 - 8.00

14.00 - 15.00. hodin

Strávníci si mohou vybírat ze dvou jídel na https://www.zscakovice.cz/jidelna /heslo a uživatelské jméno obdrží  při přihlášení/, kde si mohou i obědy odhlašovat.

Další způsob odhlašování: SMS tel. 603 88 10 07  a  email  jidelna@zscakovice.cz

 

Email:  jidelna@zscakovice.cz

Mobil:  603881007 

Tel. číslo:  283930343

 

 věková skupina  7 – 10 let:  

 29,- Kč (29 x 22 = 638 Kč)

 věková skupina  11- 14 let:            

 31,- Kč (682 Kč)

 věková skupina 15 a více let:         

 33,- Kč (726 Kč)

 gymnázium věková skupina 11 – 14 let:          

 31,- Kč (682 Kč)

 gymnázium věková skupina 15 a více let:        

 33,- Kč (726 Kč)

   

 

ZPŮSOB PLACENÍ OBĚDŮ

  • TRVALÝM PŘÍKAZEM

Platí se dopředu do 20. dne v měsíci na měsíc následující. To znamená, že první platba do 20. srpna na září, poslední platba do 20. května na červen. 

  • HOTOVOST

Ve výjimečných případech po dohodě platba v hotovosti  v kanceláři ŠJ. 

 

Výdej obědů:  cizí strávníci a nemocné děti /pouze první den nemoci / 11.00 – 11.30hod.

                                                                                                                  13.45 – 14.00 hod.                                        

  • Pokud strávník dosáhne v době od 1. 9. 2021  do  31. 8. 2022 např. 11 let, spadá do 2. věkové skupiny a od září 2021 bude platit 31,- Kč.
  • Pozor na správné vyplnění var. symbolu /identifikační číslo dítěte/!
  • Kvůli chybě můžete být vedeni jako dlužníci, byť jste platbu poukázali.
  • Přeplatky budou všem strávníkům vráceny na účet v červenci.
  • Pokud žádáte o vrácení přeplatků na jiný účet, než z kterého jsou platby odesílány – je nutné nahlásit toto číslo účtu v kanceláři ŠJ.

INTERNETOVÁ  ADRESA PRO ODHLAŠOVÁNÍ A VÝBĚR OBĚDŮhttps://www.zscakovice.cz/jidelna

 

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události