Jídelna - školní rok 2018/19

Jídelníček

 • Všichni strávníci musí mít včas zaplacené obědy, vyplněný var.symbol – identifikační číslo, posílat na číslo účtu školní jídelny: 35-0249363309/0800.
 • Musí denně nosit ID čip!!!

UPOZORNĚNÍ  PRO  STRÁVNÍKY

 • Od 1.1.2019 se ruší inkasní účet č. 0100252491/0800 u České spořitelny pro platby obědů prostřednictvím inkasa. Upozorňujeme všechny strávníky, kteří dosud hradili stravné inkasem, aby si  ve vlastním zájmu zrušili svá povolení k inkasu.
 • Zároveň prosíme, aby si nově zadali platby příkazem k úhradě na č. účtu 35-0249363309/0800.
 • Upozorňujeme na nutnost správně vyplnit variabilní symbol!

TRVALÝ PŘÍKAZ

 • Obědy se platí dopředu do 20. dne v měsíci na měsíc následující. To znamená, že první platba musí být zaplacena do 20.12.2018 na leden 2019, poslední platba do 20.5.2019.

VÝŠE STRAVNÉHO

Věková skupina Cena
 7-10 let 22 dní x 26,-Kč = 572,-Kč
11-14 let 22 dní x 28,-Kč = 616,-Kč
nad 15 let 22 dní x 30,-Kč = 660,-Kč
zaměstnanci gymnázia 22 dní x 34,-Kč = 748,-Kč
 • Zálohy  stržené 3.9.2018 budou převedeny na stravné za měsíc prosinec 2018.
 • Vyúčtování přeplatků stravného proběhne v červenci 2019.

POKYNY  K  PLATBÁM   ZA  OBĚDY  NA  NOVÝ  ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Přihlašování nových strávníků -  platba na měsíc září na obědy + záloha 150,-Kč na ID čip se vybírá v hotovosti v kanceláři ŠJ od:

27. 8.  -  30.8. 2019 8.00 hod. - 12.00 hod.
 2. 9. -  6. 9. 2019 7.00 hod. - 10.00 hod.
  13.00 hod. - 15.00 hod.
Od 10. 9.2018 7.00 hod. -  8.00 hod.
  14.00 hod. - 15.00 hod.

ZPŮSOB PLACENÍ OBĚDŮ

 • TRVALÝM PŘÍKAZEM

Platí se dopředu do 20. dne v měsíci na měsíc následující. To znamená, že první platba do 20. srpna na září, poslední platba do 20. května na červen. 

 • HOTOVOST

Ve výjimečných případech po dohodě platba v hotovosti  v kanceláři ŠJ. Upozorňujeme na možnost zvýšení cen obědů od září 2019 v případě zvýšení vstupních cen potravin. Bude upřesněno v červnu. Děkujeme za pochopení.

Věková skupina Cena
 7-10 let 22 dní x 26,-Kč = 572,-Kč
11-14 let 22 dní x 28,-Kč = 616,-Kč
nad 15 let 22 dní x 30,-Kč = 660,-Kč

Výdej obědů:  cizí strávníci a nemocné děti /pouze první den nemoci / 11.00 – 11.30hod.

                                                                                                                 13.45 – 14.00 hod.                                         

 • Pokud strávník dosáhne v době od 1. 9. 2019  do  31. 8. 2020 např. 11 let, spadá do 2. věkové skupiny a od září 2018 bude platit 28,- Kč.
 • Pozor na správné vyplnění var. symbolu /identifikační číslo dítěte/!
 • Kvůli chybě můžete být vedeni jako dlužníci, byť jste platbu poukázali.
 • Přeplatky budou všem strávníkům vráceny na účet v červenci.
 • Pokud žádáte o vrácení přeplatků na jiný účet, než z kterého jsou platby odesílány – je nutné nahlásit toto číslo účtu v kanceláři ŠJ.

INTERNETOVÁ  ADRESA PRO ODHLAŠOVÁNÍ A VÝBĚR OBĚDŮ: www.jidelna.cz, www.zscakovice.cz

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události