Jídelna - školní rok 2017/18

pro přihlašování a výběr obědů:  www.jidelna.cz

Jídelníček

Všichni strávníci musí mít včas zaplacené obědy, vyplněný var.symbol – identifikační číslo, posílat na číslo účtu školní jídelny: 35-0249363309/0800.

Musí denně nosit ID čip!!!

Důležité:

Obědy na  poslední týden  25. 6. – 29. 6. 2018 se odhlašují pouze do 25. 6. 2018.

Žáci, kteří odcházejí ze školy si přijdou pro vyúčtování /přeplatky za odhlášené obědy a vrácení zálohy za ID čip, který současně odevzdají/:

     21. 6. 2018        7.00  - 14.00 hod.
     22. 6. 2018        7.00  - 14.00 hod.

Výdej obědů:

25. 6. 2018               11.00  -  13.00 hod.
26. 6. 2018               11.00  -  13.00 hod.
27. 6. 2018               11.00  -  13.00 hod.
28. 6. 2018               11.00  -  13.00 hod.
29. 6. 2018               11.00  -  13.00 hod.


Nové pokyny k placení stravného

POKYNY  K  PLATBÁM   ZA  OBĚDY  NA  NOVÝ  ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Přihlašování nových strávníků -  platba na měsíc září na obědy + záloha 150,-Kč na ID čip se vybírá v hotovosti v kanceláři ŠJ od:

28. 8.  -  31.8. 2018    8.00 hod.  -  12.00 hod.

    3. 9. -  7. 9. 2018    7.00 hod.  -  10.00 hod.

                                 13.00 hod.  -  15.00 hod.

 Od 10. 9.2018           7.00 hod.  -    8.00 hod.

                                14.00 hod.  -   15.00 hod.

Způsob  placení  obědů:

1/   INKASO

Záloha bude stržena na začátku měsíce září /přinést kartičku s číslem účtu/. Dále budou probíhat platby stejným způsobem,  jak bylo zvykem.

Zálohy budou vyrovnány 7. července 2019.

2/   TRVALÝM PŘÍKAZEM

Platí se dopředu do 20. dne v měsíci na měsíc následující. To znamená, že první platba do 20. srpna na září, poslední platba do 20. května na červen. 

3/   HOTOVOST

Ve výjimečných případech po dohodě platba v hotovosti  v kanceláři ŠJ.

Věková skupina      7-10let      22 dní x 26,-Kč  =  572,-Kč

                           11 – 14let     22 dní  x 28,-Kč  =  616,-Kč

                            nad  15let    22 dní  x 30,-Kč   =  660,-Kč

Pokud strávník dosáhne v době od 1. 9. 2018  do  31. 8. 2019 např. 11 let, spadá do 2. věkové skupiny a od září 2018 bude platit 28,- Kč.

Pozor na správné vyplnění var. symbolu /identifikační číslo dítěte/!

Kvůli chybě můžete být vedeni jako dlužníci, byť jste platbu poukázali.

Přeplatky budou všem strávníkům vráceny na účet v červenci.

Pokud žádáte o vrácení přeplatků na jiný účet, než z kterého jsou platby odesílány – je nutné nahlásit toto číslo účtu v kanceláři ŠJ.

INTERNETOVÁ  ADRESA PRO ODHLAŠOVÁNÍ A VÝBĚR OBĚDŮ: www.jidelna.cz