Jídelna - školní rok 2018/19

adresa pro přihlašování, odhlašování a výběr obědů: www.zscakovice.cz, 

www.jidelna.cz

Jídelníček

Všichni strávníci musí mít včas zaplacené obědy, vyplněný var.symbol – identifikační číslo, posílat na číslo účtu školní jídelny: 35-0249363309/0800.

Musí denně nosit ID čip!!!

!!! UPOZORNĚNÍ  PRO  STRÁVNÍKY:

Od 1.1.2019 se ruší inkasní účet č. 0100252491/0800 u České spořitelny pro platby obědů prostřednictvím inkasa. Upozorňujeme všechny strávníky, kteří dosud hradili stravné inkasem, aby si ve vlastním zájmu zrušili svá povolení k inkasu.

Zároveň prosíme, aby si nově zadali platby příkazem k úhradě na č. účtu 35-0249363309/0800.

Upozorňujeme na nutnost správně vyplnit variabilní symbol!

Trvalý příkaz

Obědy se platí dopředu do 20. dne v měsíci na měsíc následující. To znamená, že první platba musí být zaplacena do 20.12.2018 na leden 2019, poslední platba do 20.5.2019.

Výše stravného:

věková skupina  7-10 let…………………………….         22 dní x 26,-Kč = 572,-Kč

                            11-14 let…………………………..         22 dní x 28,-Kč = 616,-Kč

                            nad 15 let…………………………         22 dní x 30,-Kč = 660,-Kč

                            zaměstnanci gymnázia…….. 22 dní x 34,-Kč = 748,-Kč    

Zálohy  stržené 3.9.2018 budou převedeny na stravné za měsíc prosinec 2018.

Vyúčtování přeplatků stravného proběhne v červenci 2019.

POKYNY  K  PLATBÁM   ZA  OBĚDY  NA  NOVÝ  ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Přihlašování nových strávníků -  platba na měsíc září na obědy + záloha 150,-Kč na ID čip se vybírá v hotovosti v kanceláři ŠJ od:

27. 8.  -  30.8. 2019    8.00 hod.  -  12.00 hod.

    2. 9. -  6. 9. 2019    7.00 hod.  -  10.00 hod.

                                 13.00 hod.  -  15.00 hod.

 Od 10. 9.2018           7.00 hod.  -    8.00 hod.

                                14.00 hod.  -   15.00 hod.

 

Způsob  placení  obědů:

1/   TRVALÝM PŘÍKAZEM

Platí se dopředu do 20. dne v měsíci na měsíc následující. To znamená, že první platba do 20. srpna na září, poslední platba do 20. května na červen. 

2/   HOTOVOST

Ve výjimečných případech po dohodě platba v hotovosti  v kanceláři ŠJ.

Upozorňujeme na možnost zvýšení cen obědů od září 2019 v případě zvýšení vstupních cen potravin. Bude upřesněno v červnu. Děkujeme za pochopení.

Věková skupina      7-10let      22 dní x 26,-Kč  =  572,-Kč

                            11 – 14let    22 dní  x 28,-Kč  =  616,-Kč
                        
                           nad  15let    22 dní  x 30,-Kč   =  660,-Kč

 Výdej obědů:  cizí strávníci a nemocné děti /pouze první den nemoci / 11.00 – 11.30hod.

                                                                                                                   13.45 – 14.00 hod.

                                         

Pokud strávník dosáhne v době od 1. 9. 2019  do  31. 8. 2020 např. 11 let, spadá do 2. věkové skupiny a od září 2018 bude platit 28,- Kč.

Pozor na správné vyplnění var. symbolu /identifikační číslo dítěte/!

Kvůli chybě můžete být vedeni jako dlužníci, byť jste platbu poukázali.

Přeplatky budou všem strávníkům vráceny na účet v červenci.

Pokud žádáte o vrácení přeplatků na jiný účet, než z kterého jsou platby odesílány – je nutné nahlásit toto číslo účtu v kanceláři ŠJ.

 

INTERNETOVÁ  ADRESA PRO ODHLAŠOVÁNÍ A VÝBĚR OBĚDŮ: www.jidelna.cz, www.zscakovice.cz