Jídelna - školní rok 2018/19

pro přihlašování a výběr obědů:  www.jidelna.cz

Jídelníček

Všichni strávníci musí mít včas zaplacené obědy, vyplněný var.symbol – identifikační číslo, posílat na číslo účtu školní jídelny: 35-0249363309/0800.

Musí denně nosit ID čip!!!

 

UPOZORNĚNÍ  PRO  STRÁVNÍKY:

/kantoři ZŠ, kantoři Gymnázia, cizí strávníci/

VÝDEJ  OBĚDŮ

27. – 31. 8. 2018   11.00  – 12.30 hod.

Strávníci, kteří mají zájem o stravování v tomto týdnu se přihlásí den dopředu do 10.00 hod. /pondělní oběd  27. 8.  si musíte přihlásit v pátek 24. 8. 2018/.

Obědy na tento týden se platí v hotovosti v kanceláři ŠJ.

 

ŠKOLNÍ  ROK  2018/2019

Všichni strávníci mají dne  3. 9. 2018  oběd odhlášen, ale mohou se přihlásit u třídního učitele do 8,15 hod. Doručení jmenovitého seznamu do školní jídelny zajistí  třídní učitel.

Od  4. 9. 2018  mají všichni strávníci, kteří jsou již zapsáni ve ŠJ,  obědy přihlášené a  na svůj ID čip mohou jít na oběd.

Strávníci, kteří se chtějí odhlásit ze stravování musí se osobně dostavit do kanceláře ŠJ.

Výdej obědů :

           3. 9. 2018                                             11.00  -  13.00 hodin       

    od   4. 9. 2018                                             11.30  -  14.00 hodin

        cizí strávníci                                             11.00  -  11.30 hodin

                                                                        13.45  -  14.00 hodin

 

POKYNY  K  PLATBÁM   ZA  OBĚDY  NA  NOVÝ  ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Přihlašování nových strávníků -  platba na měsíc září na obědy + záloha 150,-Kč na ID čip se vybírá v hotovosti v kanceláři ŠJ od:

28. 8.  -  31.8. 2018    8.00 hod.  -  12.00 hod.

  3. 9. -  7. 9. 2018    7.00 hod.  -  10.00 hod.

                                 13.00 hod.  -  15.00 hod.

 Od 10. 9.2018           7.00 hod.  -    8.00 hod.

                                14.00 hod.  -   15.00 hod.

Způsob  placení  obědů:

1/   INKASO

Záloha bude stržena na začátku měsíce září /přinést kartičku s číslem účtu/. Dále budou probíhat platby stejným způsobem,  jak bylo zvykem.

Zálohy budou vyrovnány 7. července 2019.

2/   TRVALÝM PŘÍKAZEM

Platí se dopředu do 20. dne v měsíci na měsíc následující. To znamená, že první platba do 20. srpna na září, poslední platba do 20. května na červen. 

3/   HOTOVOST

Ve výjimečných případech po dohodě platba v hotovosti  v kanceláři ŠJ.

Věková skupina     7 - 10 let    22 dní x 26,-Kč  =  572,-Kč                     

                            11 – 14 let    22 dní  x 28,-Kč  =  616,-Kč

                            nad  15 let    22 dní  x 30,-Kč   =  660,-Kč

 

Pokud strávník dosáhne v době od 1. 9. 2018  do  31. 8. 2019 např. 11 let, spadá do 2. věkové skupiny a od září 2018 bude platit 28,- Kč.

Pozor na správné vyplnění var. symbolu /identifikační číslo dítěte/!

Kvůli chybě můžete být vedeni jako dlužníci, byť jste platbu poukázali.

Přeplatky budou všem strávníkům vráceny na účet v červenci.

Pokud žádáte o vrácení přeplatků na jiný účet, než z kterého jsou platby odesílány – je nutné nahlásit toto číslo účtu v kanceláři ŠJ.

 

INTERNETOVÁ  ADRESA PRO ODHLAŠOVÁNÍ A VÝBĚR OBĚDŮ: www.jidelna.cz