Jídelna - školní rok 2017/18

pro přihlašování a výběr obědů:  www.jidelna.cz

Jídelníček

Všichni strávníci musí mít včas zaplacené obědy, vyplněný var.symbol – identifikační číslo, posílat na číslo účtu školní jídelny: 35-0249363309/0800.

Musí denně nosit ID čip!!!

Důležité:

OZNAMUJEME,  ŽE  ŠKOLNÍ  JÍDELNA  BUDE V  PROVOZU  OD   3. 1. 2018

 

UPOZORNĚNÍ  POUZE  PRO  STRÁVNÍKY  GYMNÁZIA:

Žádáme strávníky, kteří se budou nadále stravovat ve školní jídelně Jizerská 840, aby si přihlásili obědy na měsíc leden 2018 přes internet nebo telefonicky na čísle: 603 881 007 /všechny obědy jsou jinak automaticky odhlášené/.

Pokud se již v ŠJ Jizerská stravovat nebudou, je nutné vrátit ID čip v kanceláři školní jídelny.


Upozornění pro všechny strávníky:

Přihlašování nových žáků na školní rok 2017/2018:

Platba na měsíc září 572,-Kč + záloha 150,-Kč na ID čip se vybírá v 
hotovosti ve vestibulu ZŠ /kancelář naproti recepci/

29. 8. až  1. 9. 2017    8.00 hod.  -  13.00 hod.
4. 9. až  8. 9. 2017      7.00 hod.  -  10.30 hod.
                                  15.00 hod.  -  16.00 hod.
od 12. 9. 2017             7.00 hod.  -   8.00 hod.
                                  14.00 hod.  -  15.00 hod.

Nové pokyny k placení stravného

Od února 2017 dochází ke změně, již nebudeme dětem dávat žádné lístečky s informací o ceně projedených obědů. Možnost placení obědů pouze:

Věková skupina:

  • 7-10let      22dní x 26Kč = 572Kč                                                                                             
  • 11-14let    22dni x 28Kč = 616Kč
  • nad 15let  22dní x 30Kč = 660Kč

1.trvalým příkazem:

Platba vždy k 20. dni v měsíci na číslo účtu: 35-249363309/0800, variabilní symbol je identifikační číslo žáka.

První platba na měsíc září k 20.8.2017 poslední platba na měsíc červen k 20.5.2018.

Vyúčtování za období září až červen bude provedeno v měsíci červenci. Přeplatky budou vráceny na Váš účet.

POZOR NA SPRÁVNÉ VYPLNĚNÍ VAR. SYMBOLU

Kvůli chybě můžete být vedeni jako dlužníci, byť jste platbu poukázali.

2.inkasem:

Pokud se rozhodnete pro platbu inkasem, je nutné přinést kartičku s číslem účtu.

3. v hotovosti

Ve vyjímečných případech po dohodě platba v hotovosti.

Výdej obědů :

od   5. 9. 2017                                          11.45  -  14.00 hodin

INTERNETOVÁ  ADRESA PRO ODHLAŠOVÁNÍ A VÝBĚR OBĚDŮ: www.jidelna.cz