Základní škola

Distanční výuka

Vážení rodiče,

dovolte mi uvést pár informací a pravidel námi nastaveného distančního vzdělávání.

Žáci na obou stupních mají upravený rozvrh v souladu s metodikou MŠMT. Vzdělávání distančním způsobem bude probíhat formou on-line či off-line výuky. Pojmem on-line výuka je obecně označován takový způsob vzdělávání na dálku, který probíhá zpravidla prostřednictvím internetu. Rozlišujeme synchronní...Více

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události