Základní škola

Přijímací řízení do matematické třídy

Přijímací řízení do matematické třídy

Kdy? 24. a 25. Května od 14.30 (rozpis v mailu). Přijímací řízení zabere zhruba 40 – 60 minut.

Kde? ZŠ Dr. Edvarda Beneše Dyjská 715

S sebou? Pastelky nebo tužky, pití, kapesníky, ochranu dýchacích cest a hlavně DOBROU NÁLADU!

Podmínkou účasti je doložení negativního antigenního testu nebo čestného prohlášení o negativním antigenním testu ne starším než...Více

Zápis on-line 6. - 8. 4.

Prosíme, pozorně si přečtěte instrukce k zápisu

Klikněte na odkaz k elektronickému zápisu. Vyplňte požadované údaje. Vyplňte, prosím, požadovaný termín zápisu i v případě, že nebudete dokumenty předávat osobně (systém není možné nastavit jinak). Potvrzení zápisu a vyplněná přihláška Vám bude zaslána na Vámi uvedený email.

Vytiskněte si vyplněnou přihlášku...Více

Zápis žáků do 1. ročníku, jak postupovat při zápisu

Vážení rodiče,

 zápis do 1. ročníku ZŠ proběhne ve dnech 6. – 8. 4. 2021. Přihlášení k zápisu bude probíhat přes elektronický rezervační systém, který bude spuštěn 6. 4. 2021.

Všechny potřebné informace o potřebných dokumentech a o postupu při zápisu najdete na našich webových stránkách.

1) Přestup žáka z jiné základní...Více

Distanční výuka

Vážení rodiče,

dovolte mi uvést pár informací a pravidel námi nastaveného distančního vzdělávání.

Žáci na obou stupních mají upravený rozvrh v souladu s metodikou MŠMT. Vzdělávání distančním způsobem bude probíhat formou on-line či off-line výuky. Pojmem on-line výuka je obecně označován takový způsob vzdělávání na dálku, který probíhá zpravidla prostřednictvím internetu. Rozlišujeme synchronní...Více

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události