Platba za ŠD a školní klub 2. pololetí

Platba za ŠD – 2. pololetí

Vážení rodiče,

za druhé pololetí vybíráme poplatek 300 Kč za měsíc, tj. 1500 Kč celkem. Platba je možná pouze převodem na účet

ČBÚ: 19-249363 309/0800, VS je identifikační číslo žáka (uvedené v žákovské knížce), žáci nultých ročníků píší 0. Specifický symbol je 1111. Do poznámky uveďte jméno dítěte. Za správnost vyplněných údajů zodpovídá rodič dítěte.

Splatnost je do pondělí 15. ledna 2018.

Důrazně Vás žádám o dodržení termínu. V opačném případě, bude Vaše dítě automaticky odhlášeno ze školní družiny.

                  Děkuji,

Mgr. Kristýna Matějíčková,

 vedoucí vychovatelka ŠD