Základní informace o školní družině na školní rok 2023/2024

Základní informace o školní družině na školní rok 2023/2024

Umístění oddělení ŠD:  bude upřesněno

Kontakt:                          tel: 731 521 809 – od 8:00 – 17:00

email: ty.matejickova@gmail.com

 

Provozní doba ŠD:         6:00 – 7:40 ranní družina (7:30 se ranní družina uzavírá)

 • budova školy v ulici Jizerská (hlavní vchod do budovy Jizerská)

                                         11:40 – 17:00 odpolední družina

ŠD určena pro děti: 0. - 3. Třída

 

Vyzvedávání dětí:                 

Pro žáky 0., 1. ročníku:

Po – Čt: od 13:00 - 13:30 a od 15:00 do 17:00

Pá: od 13:00 - 13:30 od 14:30 do 17:00

Pro žáky 2. ročníků:

Po – Čt: od 15:00 do 17:00

Pá: od 14:30 do 17:00

Pro žáky 3. ročníků:

Po – Čt: od 15:00 do 17:00

Pá: od 14:30 do 17:00

(Děti, které nejdou do družiny, musí jít na oběd s paní učitelkou (již si je neodklikáváte čipovou kartou na recepci), nutné psát i jako omluvenku paní vychovatelce!)

 

Platba:

Měsíční poplatek činí 400 Kč. Platba je 2x ročně (tj. zaplacena musí být do 15. září (1600,- Kč) a 15. ledna (2400,- Kč), a to převodem na účet školy: ČBÚ: 19-249363309/0800, VS je identifikační číslo žáka (uvedené v žákovské knížce). Specifický symbol je 1111. Do poznámky uveďte jméno dítěte.

Podmínky přijetí a vyzvedávání dítěte:

 1. Vyplnění elektronické přihlášky do družiny v řádném termínu (5.6.-20.6.2023).
 2. Omluvenky se oznamují kmenové vychovatelce do 9.00 hodin téhož dne do programu Bakalář.
 3. Pro vyzvedávání z družiny, je nutné mít čipovou kartu.
 4. Pouze při přeplněnosti školní družiny, musí dítě pobýt ve školní družině 3x týdně minimálně do 15:00. To, jestli bude dítě navštěvovat školní kroužek, nebo se zúčastní zájmové činnosti v družině, není rozhodující. Pokud by toto pravidlo platilo, budou rodiče předem informováni.

ČIPOVÉ KARTY

 • karty slouží k vyzvedávání dětí ze školní družiny,
 • každá karta má své ID číslo, které je potřeba si někde poznamenat a v případě zapomenutí nebo ztráty karty vědět,
 • na každé dítě může být vydáno maximálně pět čipových karet,
 • vyzvedávat z družiny pomocí čipových karet se může ve stanovené časy pro vyzvedávání jednotlivých ročníků,
 • pokud se třikrát neprokážete čipovou kartou (za pololetí), budete písemně upozorněni o porušení pravidel školní družiny. Poté se může přistoupit až k odhlášení vašeho dítěte ze školní družiny,
 • ztrátu čipové karty je nutné nahlásit na HLAVNÍ školní recepci (nám. Jiřího Berana 500), aby byla karta zablokována. Poplatek za novou kartu je při ztrátě 100 Kč,
 • všechny karty se najednou vrací na konci školního roku škole.

 

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 2023/2024:

Zápis do školní družiny probíhá v termínu od 5. 6. 2023 – 20. 6. 2023

Proběhne pouze elektronicky, pro zaslání odkazu k přihlášení, prosím napište vedoucí vychovatelce. Potvrzení o přijetí přihlášky Vám bude zasláno do tří pracovních dní na email uvedený v přihlášce.

Evidenční číslo naleznete v programu Bakalář u jména dítěte. Pokud ho nevíte, obraťte se prosím na třídní učitelku.

Pro žáky prvních a nultých ročníků se jedná o registrační číslo/kód, který máte uvedený v přihlášce na zápis do školy.

 

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat: ty.matejickova@gmail.com nebo na tel: 731 521 809.

Mgr. Kristýna Matějíčková,

                                                                         vedoucí vychovatelka školní družiny

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události