Základní informace o školní družině na školní rok 2020/2021

Základní informace o školní družině na školní rok 2020/2021

 

Umístění oddělení ŠD:         bude upřesněno

Kontakt:                                tel: 731 521 809 – od 8:00 – 17:00

email: ty.matejickova@gmail.com

Provozní doba ŠD:               6:00 – 7:40 ranní družina (7:30 se ranní družina uzavírá)

  • budova školy v ulici Jizerská (hlavní vchod do budovy Jizerská)

                                               11:40 – 17:00 odpolední družina

Vyzvedávání dětí:                 Po – Čt: od 13:00 - 13:30 a od 15:00 do 17:00

                                               Pá: od 13:00 - 13:30 od 14:30 do 17:00

(Děti, které nejdou do družiny, musí jít na oběd s paní učitelkou (již si je neodklikáváte čipovou kartou na recepci), nutné psát i jako omluvenku paní vychovatelce!)

 

ŠD určena pro děti: 0. - 3. Třída

 

Platba:

Měsíční poplatek činí 300 Kč. Platba je 2x ročně (tj. zaplacena musí být do 15. září (1200,- Kč) a 15. ledna (1800,- Kč), a to pouze převodem na účet školy: ČBÚ: 19-249363309/0800, VS je identifikační číslo žáka (uvedené v žákovské knížce). Specifický symbol je 1111. Do poznámky uveďte jméno dítěte.

 

Podmínka přijetí dítěte do školní družiny:

  1. Dítě musí pobýt ve školní družině 3x týdně minimálně do 15:00. To jestli bude dítě navštěvovat školní kroužek, nebo se zúčastní zájmové činnosti v družině, není rozhodující. Pomocí elektronického systému čipových karet bude čas odchodu žáka evidován. Elektronický výpis bude 1x za měsíc kontrolován. V případě nesplnění této podmínky bude rodič informován. Omlouvá se nemoc a plánovaná nepřítomnost žáka. Omluvenky se oznamují kmenové vychovatelce do 9.00 hodin téhož dne do programu Bakalář. Při opakovaném nedodržení podmínek, bude účastník ze školní družiny automaticky odhlášen. Bez čipové karty nelze dítě ze školní družiny vydat.

 

 

ČIPOVÉ KARTY

  • karty slouží k vyzvedávání dětí ze školní družiny,
  • každá karta má své ID číslo, které je potřeba si někde poznamenat,
  • na každé dítě může být vydáno maximálně pět čipových karet,
  • vyzvedávat z družiny pomocí čipových karet se může ve stanovené časy a to: PO – ČT od 13:00 – 13:30 hodin a od 15:00 – 17:00 hodin, PÁ od 13:00-13:30 a od 14:30-17:00 hodin,
  • pokud se tři krát neprokážete čipovou kartou (za pololetí), budete písemně upozorněni o porušení pravidel školní družiny. Poté se může přistoupit až k vyloučení vašeho dítěte ze školní družiny,
  • ztrátu čipové karty je nutné nahlásit na HLAVNÍ školní recepci (nám. Jiřího Berana), aby byla karta zablokována, poplatek za novou kartu je při ztrátě 20 Kč,
  • karty se na konci školního roku vracejí škole.   

 

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 2020/2021:

 

Termín zápisu do školní družiny bude upřesněn, pravděpodobně během měsíců červen-červenec. Zápis bude probíhat pravděpodobně elektronicky, podobně jako zápis do prvních tříd. Informace naleznete na stránkách školy během měsíce května: https://zscakovice.cz/druzina.

0., 1. třídy: K zápisu je nutné znát číslo žádosti, které Vám bylo přiděleno při zápisu do první nebo nulté třídy

2., 3. třídy: K zápisu je nutné znát identifikační číslo Vašeho dítěte z programu Bakalář 

 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte vedoucí vychovatelku na email: ty.matejickova@gmail.com

 

                                                                       Kristýna Matějíčková, vedoucí vychovatelka školní družiny

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz