Základní informace o školní družině na školní rok 2024/2025

Základní informace o školní družině na školní rok 2024/2025

Umístění oddělení ŠD: bude upřesněno

Kontakt:                          tel: 731 521 809 – od 8:00 – 17:00

                                        email: alena.krzyzankova@gmail.com

Provozní doba ŠD:         6:00 – 7:40 ranní družina (7:30 se ranní družina uzavírá)

 • budova školy v ulici Jizerská (hlavní vchod do budovy Jizerská)

11:40 – 17:00 odpolední družina

 ŠD určena pro děti: 0. - 3. Třída

Vyzvedávání dětí:

Pro žáky 0., 1. ročníku:

Po – Čt: od 13:00 - 13:30 a od 15:00 do 17:00

Pá: od 13:00 - 13:30 od 14:30 do 17:00

Pro žáky 2. ročníků:

Po – Čt: od 15:00 do 17:00 Pá: od 14:30 do 17:00

Pro žáky 3. ročníků:

Po – Čt: od 15:00 do 17:00 Pá: od 14:30 do 17:00

 

Děti, které nejdou do družiny, musí jít na oběd s paní učitelkou (již si je neodklikáváte čipovou kartou na recepci), nutné psát i jako omluvenku paní učitelce a paní vychovatelce!

Platba:

Měsíční poplatek činí 600 Kč. Platba je 2x ročně, tj. zaplacena musí být do 15. září (2400,- Kč) a 15. ledna (3600,- Kč), a to převodem na účet školy: ČBÚ: 19 249363309/0800, VS je identifikační číslo žáka (uvedené v žákovské knížce). Specifický symbol je 1111. Do poznámky uveďte jméno dítěte.

 

Podmínky přijetí a vyzvedávání dítěte:

 1. Vyplnění elektronické přihlášky do družiny v řádném termínu.
 2. Dítě musí pobýt ve školní družině 3x týdně minimálně do 15:00. To jestli bude dítě navštěvovat školní kroužek, nebo se zúčastní zájmové činnosti v družině, není rozhodující. Pomocí elektronického systému čipových karet bude čas odchodu žáka evidován. Elektronický výpis bude 1x za měsíc kontrolován. V případě nesplnění této podmínky bude rodič informován. Omlouvá se nemoc a plánovaná nepřítomnost žáka. Tato podmínka je z důvodu omezené kapacity školní družiny.
 3. Pro vyzvedávání z družiny, je nutné mít čipovou kartu.
 4. Omluvenky se oznamují kmenové vychovatelce do 9.00 hodin téhož dne do programu Bakalář.

 

ČIPOVÉ KARTY

 • Karty slouží k vyzvedávání dětí ze školní družiny.
 • Každá karta má své ID číslo, které je potřeba si někde poznamenat.
 • Na každé dítě může být vydáno maximálně pět čipových karet.
 • Ztrátu čipové karty je nutné nahlásit na recepci na HLAVNÍ budově školy (nám. Jiřího Berana 500), aby byla karta zablokována.
 • Poplatek při ztrátě karty je 100 Kč.
 • Při zapomenutí karty budete muset vyplnit formulář, kde je nutné vyplnit evidenční číslo Vašeho dítěte a číslo čipové karty, která Vám náleží jako držiteli karty. Čísla čipových karet jsou uvedena na čipových kartách nebo na přiděleném lístku spolu s čipovými kartami.
 • Pokud se 3krát neprokážete čipovou kartou (za pololetí), budete písemně upozorněni o porušení pravidel školní družiny. A poté můžeme přistoupit k vyloučení vašeho dítěte ze školní družiny.
 • Všechny karty se najednou vrací škole na konci školního roku. 
 • Všechny karty se vrací i v případě odhlášení dítěte během školního roku.

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat: alena.krzyzankova@gmail.com

nebo na tel: 731 521 809.

Bc. Alena Krzyžánková

vedoucí vychovatelka školní družiny

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz