Družina - kroužky

1. Přihlašování na kroužky

DRUŽINOVÉ KROUŽKY-PŘIHLAŠOVÁNÍ ZAČÍNÁ v pondělí 18. ZÁŘÍ v 9.00 NA URČENÝCH EMAILECH. NA DŘÍVĚJŠÍ PŘIHLAŠOVÁNÍ NEBUDE BRÁN ZŘETEL A DŘÍVĚJŠÍ EMAIL BUDE BRÁN JAKOBY NIKDY NEPŘIŠEL.

1. VEŠKERÉ DRUŽINOVÉ KROUŽKY JSOU PLNĚ OBSAZENY

Cestování s Evou

                       Cestování s Evou.

Dobrý den Vážení rodiče,

moc mě těší, že máte takový zájem o můj kroužek:,,Cestování s Evou,,.

Než přihlásíte své děti, chci Vám nabídnout několik výletů do konce kalendářního roku.

V září jedeme do Mirakula (výlet je již obsazen).

V říjnu pojedeme za zvířátky do Radonic, kde nám při prohlídce farmy bude poutavě vyprávět pan myslivec, opečeme buřtíky a nakonec vložíme do popele brambory podle obrázku Josefa Lady.

V listopadu vyrazíme do muzea za čertíky do Úštěku.

A už je tu Advent a my pojedeme nasát vánoční atmosféru na zámek Loučeň, kde zažijeme komentovanou prohlídku s historickou postavou, pak si nazdobíme perníček, a už se budeme těšit na Ježíška.

Pokud přihlásíte své dítě do tohoto kroužku, není povinností, aby jelo na každý výlet. Mirakulum bylo obsazeno během 2:51 hodin. V tuto chvíli je přihlášeno 103 dětí. Kapacita je 44 dětí. V kroužku máte 3 dny čas na rozmyšlenou a pak teprve obsadím místo náhradníkem. Nabídka výletu se bude posílat vždy asi tři týdny dopředu a proto na tyto výlety děti zatím nepřihlašujte! 
Nabídka je zatím orientační, některý výlet se může ještě změnit.
Platbu výletu provádějte prosím u mě v budově ZŠ I.patro třída 4.B, odpoledne Út, Čt,Pá do 17:00, nebo ráno 6:00-7:00 v Dyjské v obálce se jménem.

Platit budete moci také u pí vych. Jany Švandové-podrobnosti ještě napíši.

V žádném případě nenechávejte prosím korunky na recepci ZŠ.

 

Děkuji, Kloudová Eva klouev@seznam.cz

Hravé tančení a sportování

Hravé tančení a sportování

Kroužek je určen družinovým dětem 0. – 3. ročníku.

Konat se bude každé pondělí 16:00 – 17:00 v budově ZŠ v Dyjské ulici.

Kroužek se bude zaměřovat na hraní a sportování v rytmu svižné hudby. Naučíme se jednoduché pohybové sestavy v rytmu latinsko-amerických písní. Zkusíme si, jak jsme obratní při různých hrách a soutěžích. 

Přihlášky a případné dotazy zodpovím na emailu Svandova.Jana@seznam.cz

Jógová gymnastika pro děti

Vedoucí kroužku: Miluše Haklová

ST:  15,30 - 16,30 hod. 

přihlašování: milusehaklova@seznam.cz

JÓGOVÁ GYMNASTIKA PRO DÉTI

Určeno pro děti 1. – 3. tříd. Cvičení je upraveno vzhledem k věku dětí a jejich potřebám. Je vhodné jako doplněk k jiné pohybové činnosti, sportu nebo i samostatné cvičení. Podporuje zlepšování fyzické kondice dětí, ohebnost.

Cvičení zahrnuje:

 • Dynamickou rozcvičku na hudbu, zahřátí svalových skupin.
 • Pasivní protažení (strečink).
 • Postupně nácvik jógových pozic – ásan v kombinaci s protahováním i posilováním.
 • Vytvoření sestavy s využitím hudby.

Potřeby na cvičení:

Karimatka, pohodlné oblečení (legíny, tričko), lahvičku s pitím, cvičky.

Kroužek čtenářské gramotnosti

Kroužek čtenářské gramotnosti

Vedoucí kroužku:       Bc. Kateřina Tomaštíková, přihlašování: vychovatelka.katka@seznam.cz 

Cílová skupina:           Děti ze ŠD – 1. - 3. ročník

Kdy:                           čtvrtek 15.15 – 16.15hodin

Výchovně – vzdělávací cíle:

-osvojení si základů práce s textem

-podpořit kladný vztah ke knize a čtení

-porozumění a využívání textů (čtení, poslech)

-rozvoj vyjadřovacích schopností, komunikačních dovedností a slovní zásoby 

 

Obsah činnosti:

-hra s krátkým textem jednoduchých příběhů

-doplňování kvízů

-rešerše odpovědí na otázky

-učit se většímu sousředění při čtení či poslechu textu

-vymýšlení vlastního konce příběhu

 

Očekávané výstupy:

            Účastník kroužku bude:

-schopen týmové i samostatné práce

-zvládat reprodukci krátkého textu

-správně používat slova

-mít znalost základních pavidel práce s textem

-schopen si určit důležitost infomací plynoucích z textu

 

Klíčové kompetence:

-Kompetence k učení:  porozumění různým druhům textu,  přemýšlení o jejich smyslu, um si jej správně vyložit a rozvoj slovní zásoby

-Kompetence sociální a personální: posiluje svoje sebevědomí, účinně spolupracuje se skupinou, dodržování pravidel komunikace se spolužáky (necháme říct druhého svůj názor, neskákáme druhému do řeči, nepřekřikujeme se, aj.)

-Kompetence pracovní: dodržování pravidel při práci, hezké zacházení s knihou a pomůckami

-Kompetence ke kladnému a přinosnému využívání volného času

-Kompetence komunikativní: umí naslouchat a rozumí významu, sebehodnocení a hodnocení druhých

Malba pro radost

Malba pro radost

Kroužek je určen družinovým dětem 1. – 3. ročníků.

Kroužek bude probíhat každých 14 dní v úterý od 15:30 do 16:30.

Vyzkoušíme si různé „tradiční i netradiční“ výtvarné techniky (malba pěnou na holení, kuličková malba v krabičce od bonboniéry, enkaustika, … ). NOVĚ budeme také vyrábět (malované hrníčky, stojánek na tužky, … )

Cena kroužku je 200 Kč na 1. pololetí. Peníze budou využity výhradně na nákup pomůcek pro tento kroužek.

Kapacita kroužku je 12 dětí.

S sebou na kroužek dítě potřebuje – starou košili či triko (aby se neumazalo, možno nechávat u mě v krabici – podepsat, budeme pracovat i s barvami, které nejdou vyprat), penál a pití

Přihlášky a případné dotazy zodpovím výhradně na e-mailu: vychovatelka.alena@seznam.cz

Sportovní kroužek

Sportovní kroužek

Sportovní kroužek je zaměřen na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností.

Při výuce je herní a soutěživou formou zvyšována obratnost a fyzická kondice žáků. 

           

Vedoucí kroužku: vychovatelka Magdaléna Škorpilová

Cílová skupina: kroužek je určen pro děti 1. až 3. Tříd

Kdy: středa 15.00-16.00

Přihlašování: vychovatelkaskorpilova@gmail.com

Výchovně vzdělávací cíle:

 • Vytváření základních pohybových návyků
 • Pozitivní vztah k pohybové aktivitě
 • Rozvoj pohybových schopností

 

Obsah činnosti:

 • míčové hry
 • opičí dráhy
 • překážkové dráhy
 • lehká gymnastika
 • běhání
 • pohybové hry na zlepšení koordinace a správného držení těla
 • posílení a protažení svalů

 

Očekávané výstupy:

 • zlepšení pohybových schopností
 • zlepšení kondice
 • správná koordinace
 • správné dýchání
 • zbavení únavy a stresu
 • správné držení těla
 • pobavení se

 

 

Klíčové kompetence:

 • Kompetence komunikativní:
  • aktivní spolupráce se skupinou
  • učení se komunikaci v kolektivu
 • Kompetence pracovní:
  • Práce s pohybem
 • Kompetence sociální a personální:
  • Uvědomění si fyzických schopností
  • Utužení osobnosti
 • Kompetence k učení:
  • Zlepšení koncentrace
  • Zbavení se stresu

Stolní tenis

STOLNÍ TENIS

Vedoucí kroužku:                  Kristýna Matějíčková

Cílová skupina:                     družinové děti 1. a 2. třídy

Kdy: pátek od 13:15 do 14:15hodin

Přihlašování: ty.matejickova@gmail.com

Výchovně vzdělávací cíle:

 • osvojení si základních dovedností ve stolním tenise
 • podpora týmové spolupráce a hry fair-play

Obsah činnosti:

 • nácvik základních prvků ve stolním tenise
 • zvládnutí pravidel stolního tenisu
 • samotná hra a zápasy dětí mezi sebou
 • v dobrém počasí možnost hrát i venku

Očekávané výstupy:

žáci budou schopni    -    zapojit se do hry stolního tenisu

 • znát pravidla stolního tenisu (dělat rozhodčího)
 • vést rozcvičku

Klíčové kompetence:

kompetence k učení:              získávání nových poznatků a dovedností o stolním tenise

kompetence sociální:             spolupráce v týmu, posílení sebevědomí a týmového ducha

kompetence komunikativní:  rozumí významu pokynů ve stolním tenise a umí je používat

kompetence k aktivnímu využívání volného času: schopnost zapojit se ve svém volném čase samostatně do hry

Potřeby: pálka na stolní tenis, sportovní oblečení (kraťasy, tričko), pevné sportovní boty, dobrá nálada J

Stolní tenis II. - pokročilí

Stolní tenis II.-pokročilí

Lektor: Mgr. Kristýna Matějíčková

Přihlašování: ty.matejickova@gmail.com

Kdy:  od 15:15 do 16:15

Kde: Galerie, 2. Patro v hlavní budově školy

Max. počet účastníků: 8 pouze pro žáky 2., 3. a 4. ročníků

Cena: 700 Kč / pololetí

Kroužek je určen pro děti, které se se stolním tenisem již setkaly. Je tudíž zaměřen na aktivní rozvoj již získaných dovedností ve stolním tenise, na podporu týmové spolupráce a hry fair-play. Na začátku zopakujeme základní údery nutné pro hru a postupně se naučíme údery nové. Budeme nově hrát na dvou stolech, kdy na začátku hodiny se s dětmi zahřejeme při rozehřívací hře, štafetě. Během Vánoc a na konci roku se bude konat turnaj, kde děti změří síly ve vzájemných zápasech.

Platební údaje doplním později.

 

Vaření

VAŘENÍ

Vedoucí kroužku:                  Jana Křehlová

Cílová skupina:                     družinové děti 0. až 3. tříd

Kdy:                                       čtvrtek 15:00-16:00

Přihlašování:                           vychovatelka.jana@seznam.cz

Výchovně vzdělávací cíle:

 • osvojení si základních dovedností ve vaření a pečení
 • podpora týmové spolupráce a pomáhání druhým
 • osvojení bezpečnostních pravidel v kuchyni
 • znalost receptů

Obsah činnosti:

 • nácvik základních činností v kuchyni
 • zvládnutí pravidel bezpečnosti v kuchyni
 • osvojení základních receptů
 • nácvik samostatného i týmového fungování v kuchyni

Očekávané výstupy: žáci budou schopni

 • uvařit či upéct různé pokrmy
 • znát pravidla bezpečného chování v kuchyni
 • uvařit či upéct pokrmy samostatně nebo s malou dopomocí
 • znát recepty

Klíčové kompetence:            

kompetence k učení:              získávání nových poznatků a dovedností o vaření

kompetence sociální:             spolupráce v týmu, pomáhání druhým (mezi sebou)

kompetence komunikativní:  rozumí významu pokynů v  kuchyni, rozumí pravidlům
                                                   bezpečnosti v kuchyni

kompetence k aktivnímu využívání volného času: schopnost uvařit či upéct základní pokrmy samostatně či s malou dopomocí

Potřeby: zástěrka na vaření (nebo nějaké tričko, které si u vaření mohou zašpinit), gumička do vlasů, vstupní poplatek, ze kterého budou přes celý rok nakupované suroviny 

Zdravoťáček

Zdravoťáček

Kroužek je určený družinovým dětem 0. – 3. ročníku.

Konat se bude každých 14 dní v úterý 15:45 – 16:30 v hlavní budově ZŠ.

Kroužek se bude zaměřovat na základy první pomoci, poznávání lidského organismu a základům zdravého stravování. V kroužku si budeme hodně hrát, zkoušet si různé situace, které nás mohou potkat při zranění a třeba i sestavit jídelníček. Naučíme se také, jak ošetřit zranění.

Přihlášky a případné dotazy zodpovím na emailu: Svandova.Jana@seznam.cz