Zápis ze 3. schůzky 2018

3. SCHŮZKA PARLAMENTU – 13. 11. 2018

 1. Docházka
 2. Hrdá škola – přehled přihlášených tříd

22. 11. 2018 zájemci SUIT UP DEN, den kdy přijdete hezky a formálně oblečení(dle organizace jednotlivých tříd)

PROSINEC – AKCE DOBRÝ SKUTEK

 1. Diskuse, podněty žáků
 • nerovnoměrná hlasitost zvonění v jednotlivých patrech – zajištěno
 • poprosit opět o všímavost jednotlivých žáků a učitelů u mléčného automatu a automatu se školními potřebami, aby docházelo k dodržování pravidel nákupu – zápis schůzky
 • ZŠ Jizerská řešit případné ztráty bot na této budově – zápis schůzky
 • Zeptat se, zda by volitelný předmět Mediální výchovy pod vedením Mgr. M. Sýkory  zajistil organizaci natáčení krátkého videa na téma správného chování žáků naší školy – Zuzka Koutníková? (během druhého pololetí)
 • zjistit případný zájem ve třídách ohledně turnaje ve stolním fotbálku (žáci hlavní budovy) – jednotliví zástupci parlamentu
 • prosba žáků o případné úpravy toalet (oprava dveří) – Z. Koutníková a při pololetní schůzce s panem ředitelem
 • KARTIČKY DO MLÉČNÉHO AUTOMATU: PLATNOST KARTIČEK Z PŘEDEŠLÉHO ŠKOLNÍHO ROKU JE DO LISTOPADU, VÝMĚNU NOVÝCH ČI ZTRACENÝCH KARET SI ZAJISTÍ INDIVIDUÁLNĚ KAŽDÝ ŽÁK SÁM ZA SEBE NA RECEPCI NAŠÍ ŠKOLY
 • DALŠÍ TERMÍN PARLAMENTU:

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události