Zápis z 2. schůzky 2018

2. SCHŮZKA PARLAMENTU - 17. 10. 2018

 1. Evidence zástupců jednotlivých tříd
 2. Foto parlamentu
 3. Hrdá škola – přehled přihlášených tříd

31.10.2018 zájemci HALLOWEEN VE ŠKOLE (dle organizace jednotlivých tříd)

 1. Video zveřejněno na youtube- prevence proti  antišikaně,  natáčené na naší škole, odkaz:

https://www.youtube.com/watch?v=3zL0lMi5PQs

 1. ??? – zajištěno nové zvonění,  zjištění hlasitosti zvonění?
 2. Diskuse, podněty žáků
 • nerovnoměrná hlasitost zvonění v jednotlivých patrech – je to z důvodů nekvalitních nahrávek jednotlivých melodií, zajistí nápravu u p. uč. Řepy
 • poprosit opět o všímavost jednotlivých žáků a učitelů u mléčného automatu a automatu se školními potřebami, aby docházelo k dodržování pravidel nákupu – zajistí paní učitelka Vlašánková
 • ZŠ Jizerská řešit případné ztráty bot na této budově – pozeptá se paní učitelka Vlašánková
 • Zeptat se, zda by volitelný předmět Mediální výchovy pod vedením Mgr. M. Sýkory  zajistil organizaci natáčení krátkého videa na téma správného chování žáků naší školy – Zuzka Koutníková
 • zjistit případný zájem ve třídách ohledně  turnaje ve stolním fotbálku (žáci hlavní budovy) – jednotliví zástupci parlamentu
 • prosba žáků o případné úpravy toalet (oprava dveří) – Z. Koutníková při pololetní schůzce s panem ředitelem
 • KARTIČKY DO MLÉČNÉHO AUTOMATU: PLATNOST KARTIČEK Z PŘEDEŠLÉHO ŠKOLNÍHO ROKU JE DO LISTOPADU, VÝMĚNU NOVÝCH ČI ZTRACENÝCH KARET SI ZAJISTÍ INDIVIDUÁLNĚ KAŽDÝ ŽÁK SÁM ZA SEBE NA RECEPCI NAŠÍ ŠKOLY
 • DALŠÍ TERMÍN PARLAMENTU: 13. 11. 2018

 

 

 

 

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události