Zápis z 2. schůzky

2. SCHŮZKA PARLAMENTU - 3. 10. 2017

1. Kontrola zadaných úkolů: návštěva Z. Koutníkové, J. Skalka pan ředitel

- seznámení žáků s jednotlivými body

2. zájemci školní liga laser game

   

    6. C

 

   8. A

 

   8. C

 

  9.B + 9. A

S. Štock

A. Novák

T. Semerák

F. Šmehyl

P. Schmitt

Z. Koutníková

D. Smola

J. Skalka

D. Procházka

D. Schnedorfer

V. Junek

D. Štemberk

D. Bydžovský

N. Roba

D. Marszálek

J. Jurník

A. Lišťanský

D. Kašubjak

A. Zindulka

M. Dočekal

M. Pechan

D. Zákoucký

P. Velebilová

M. Votýpka

 

3. projekt Hrdá škola, sjednocení účasti tříd v jednotlivých částech, vítězné logo,

   seznámení s možností objednávek mikin

  1. aktivita – Mezinárodní Suit up den

- přihlášené třídy: 4.A, 4.B, 4.D, 4.E, 5.B, 5.E, 6.A, 7.C, 8.A, 8.C, 9.A, 9.B + nižší stupeň 1. – 3. třída

4. diskuse, podněty

- WC: 3. patro (chlapci) chybí dveře, 2. patro (dívky) nefunkční dveře

- 2. patro před třídou 7. B ze stropu prokapávání vody ze stropu

- budova Dyjská, špatné dovírání dveří – žáci opět poučeni, závady hlásit třídnímu učiteli, ten pak zapisuje do deníku panu školníkovi

Další termín parlamentu: 30. 11. 2017  - 2. vyučovací hodina