ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 2024/2025

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 2024/2025:

Zápis do školní družiny probíhá na tomto odkazu: https://druzina.zscakovice.cz/zapis

Zápis bude probíhat pro 2. a 3 ročníky od 1. 6. - 7. 6. 2024

Zápis bude probíhat pro 0. a 1. ročníky od 13. 6. - 19. 6. 2024

Proběhne pouze elektronicky, potvrzení o přijetí přihlášky Vám bude zasláno do tří pracovních dní na email uvedený v přihlášce. 

0. a 1. ročníky:

Prosím přihlašujte se až ve chvíli, kdy budete vědět, do jaké třídy je Vaše dítě zařazeno. Do jaké třídy je zařazeno se dozvíte na informační schůzce pro rodiče prvňáčků 12. 6. 2024 v 16:00 v hlavní budově školy.

Evidenční číslo je registrační číslo/kód, který máte uvedený v přihlášce na zápis do školy.

2. a 3. ročníky:

Evidenční číslo je uvedeno v kartě žáka v programu bakalář.

 

Podmínky pro přijetí:

  1. Vyplnění elektronické přihlášky do družiny v řádném termínu.
  2. Dítě musí pobýt ve školní družině 3x týdně minimálně do 15:00. To jestli bude dítě navštěvovat školní kroužek, nebo se zúčastní zájmové činnosti v družině, není rozhodující. Pomocí elektronického systému čipových karet bude čas odchodu žáka evidován. Elektronický výpis bude 1x za měsíc kontrolován. V případě nesplnění této podmínky bude rodič informován. Omlouvá se nemoc a plánovaná nepřítomnost žáka. Tato podmínka je z důvodu omezené kapacity školní družiny.

 

Bc. Alena Krzyžánková

vedoucí vychovatelka školní družiny

 

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz