Témata a termíny mluvních cvičení v prvním pololetí šk. roku 2017/18

První téma A short story proběhne v týdnu 16.10. - 20.10.

Druhé téma My favourite town proběhne v týdnu 11.12.- 15.12.

 

 

Třída: 
Předmět: