Témata a termíny mluvních cvičení v prvním pololetí šk. roku 2015/16

1. Daily life in my family v  týdnu od 19.10.

2. Describing picture (my holiday, my family, ...) v týdnu od 14.12.

Třída: 
Předmět: