Témata a termíny mluvních cvičení v prvním pololetí šk. roku 2015/16

1. Daily life in my family v  týdnu od 19.10.

2. Describing picture (my holiday, my family, ...) v týdnu od 14.12.

Předmět: 

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události