Návštěva u hasičů - Miškovice

Tatínek Kačenky Slavíkové nám připravil se svými spolupracovníky krásný program.Obsahoval ukázky práce hasičů, seznámení s pomůckami, které potřebují při práci, základy zdravovědy, ochrany při požáru a prohlídku areálu, včetně vozidel.

Moc děkujeme.

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz