Integrovaná tematická výuka

Téma: Já - člověk

Cíle: Propojení předmětů 

        Soustavy

        Klíčové kompetence

        Sebepoznání

        Spolupráce

        Kreativita

Výstup: Skupinová práce   - soustavy

       

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz