Učivo týden 6. 6. - 10. 6.

ČJ

Skladba - věta jednoduchá a souvětí
Řeč přímá a nepřímá, interpunkce u řeči přímé
Orientace v encyklopediích
Dorozumívání beze slov
Opakování - shrnutí učiva 5. ročníku

VL

První republika - opakování
2. světová válka
Osvobozování Evropy

MA

Desetinná čísla - opakování
Orientace na číselné ose
Pojem záporná čísla
Převody jednotek

Člověk a lidské výtvory
Chráníme přírodu
Vztah člověka k životnímu prostředí

Třída: