Učivo týden 29. 3. - 1. 4.

ČJ

Zájmena
Číslovky
Slovesa - mluvnické kategorie
Skladba - základní větné členy
Podmět vyjádřený a nevyjádřený, několikanásobný

VL

Opakování českých dějin
Pobělohorská doba

MA

Desetinná čísla - čtení, zápis, porovnávání, zaokrouhlování
Pamětní sčítání a odčítání desetinných čísel
Písemné sčítání, odčítání desetinných čísel
Slovní úlohy
G - krychle

Člověk
Trávící soustava
Vylučovací soustava

Třída: