Učivo týden 29. 3. - 1. 4.

ČJ

Zájmena
Číslovky
Slovesa - mluvnické kategorie
Skladba - základní větné členy
Podmět vyjádřený a nevyjádřený, několikanásobný

VL

Opakování českých dějin
Pobělohorská doba

MA

Desetinná čísla - čtení, zápis, porovnávání, zaokrouhlování
Pamětní sčítání a odčítání desetinných čísel
Písemné sčítání, odčítání desetinných čísel
Slovní úlohy
G - krychle

Člověk
Trávící soustava
Vylučovací soustava

Třída: 

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události