Učivo týden 29. 2. - 4. 3.

ČJ

Zájmena
Skloňování zájmen osobních
Číslovky

VL

Orientace na mapě
Opakování východní Evropy
Pobaltské státy

M

Desetinná čísla - čtení, zápis, znázornění na číselné ose
Slovní úlohy

Člověk
Dýchací soustava
Oběhová soustava

 

Třída: 

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události