Učivo týden 23. 11. - 27. 11.

ČJ

Předpony s-, z-, vz-, předložky s, z
Přípony - ný/ ní, - ský
i/y po obojedných souhláskách
bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně

VL

Orientace na mapě
Země střední Evropy
Maďarsko, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko

M

Písemné dělení dvojciferným dělitelem
Římské číslice
G: Obvody obrazců, pravoúhlý trojúhelník

Člověk a živá příroda
Podnebné pásy

 

 

Třída: 

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události