Učivo týden 21. 9. - 25. 9.

ČJ

Stavba slova, ě/je
Shoda podmětu s přísudkem
Věta jednoduchá a souvětí
Slovní druhy
SL: Vypravování

VL

Opakování učiva 4. ročníku
Pohoří, nížiny, vodstvo, podnebí ČR
Orientace na mapě

MA

Opakování učiva 4. ročníku
Písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení
Násobení jedno a dvojciferným činitelem
Slovní úlohy
G: Opakování učiva, trojúhelníková nerovnost

Opakování učiva 4. ročníku
Nerosty a horniny

Třída: 

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události