Exkurze - Kolpingův dům

Exkurze - Kolpingův dům

Dne 19.9. se konala první ze série exkurzí do komunitních zahrad, farem a kompostáren. Žáci, kteří navštěvují volitelný předmět Problémy současného světa, navštívili Kolpingův dům, tedy komunitní zahradu v sousedství tohoto domu. Ukázali si cestu jídla od talíře ke kompostu a zase zpět. Více se dozvíte ze zprávy a fotografií samotných žáků.