Náš tým

Od školního roku 2015/2016 ředitel školy sjednotil poradenské služby pod Školní poradenské pracoviště (ŠPP). Cílem ŠPP je podpora žáků, rodičů a pedagogů. Výhodou ŠPP je poskytování poradenských služeb přímo ve škole. Tým ŠPP dobře zná prostředí školy a poradenské služby se tak stávají dostupnější jak pro žáky, tak i jejich rodiny. Pracovníci ŠPP zajišťuji realizaci depistážní, diagnostické, intervenční, konzultační, informační, metodické a terapeutické činnosti.

Náplň školního poradenského pracoviště


1. Diagnostika, depistáž
• Spolupráce při zápisu do 1. ročníku
• Řešení specifických poruch učení
• Diagnostika a řešení při výchovných problémech žáků.
• Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
• Screening, ankety, dotazníky ve škole.
• Péče o nadané žáky


2. Konzultační, poradenské a intervenční činnosti
• Péče o integrované žáky
• Individuální práce se žáky v osobních problémech
• Krizová intervence
• Řešení školní neúspěšnosti
• Kariérové poradenství u žáků.
• Techniky učení
• Práce s růstovou skupinou
• Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
• Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
• Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky
• Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
• Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.


3. Vzdělávací činnost, metodická podpora
• Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
• Metodická podpora po pedagogy
• Prezentační a informační činnost (pro pedagogy, zákonné zástupce)

Kontakt:
poradna@zscakovice.cz

Mgr. Jana Češková

Speciální pedagožka – etoped, psychoped

 • zajišťuje podporu žáků s výukovými obtížemi
 • zajišťuje konzultace a podporu při sestavování, plnění a hodnocení IVP
 • realizuje reedukaci specifických poruch učení
 • zajišťuje etopedickou podporu a diagnostiku při nestandardním chování
 • nabízí terapeutickou podporu při nestandardních životních situacích
 • poskytuje krizovou intervenci
 • spolupracuje s ostatními pracovníky ŠPP a všemi pedagogickým pracovníky školy
Mgr. Alena Kozlerová

Pracuji s metodou Kupoz (Program pro rozvoj pozornosti).
Více o programu na www.kupoz.czVíce informací

 

Speciální pedagožka, etoped

 • zajišťuje podporu žáků s výukovými obtížemi
 • zajišťuje konzultace a podporu při sestavování, plnění a hodnocení IVP
 • zajišťuje etopedickou podporu a diagnostiku při nestandartním chování
 • zajišťuje rodičům poradenství v oblasti prevence a reedukace SPU
 • poskytuje krizovou intervenci
 • spolupracuje s ostatními pracovníky ŠPP a všemi pedagogickým pracovníky školy

Od září nabízím dětem a rodičům  instruktáž stimulačního programu Maxík. Program je určen pro děti od 5 roků, které se připravují na vstup do školy (předškoláčci)
Vhodný je také  pro děti s odloženou školní docházkou, a také malé školáky, kterým dělá psaní, čtení a počítání potíže.

-nabízím možnost instruktáže programu Ropratem (rozvoj pracovního tempa). Je určen pro děti od 8-16let.
V případě zájmu o tento program mě prosím
kontaktujte.

Mgr. Tereza Beráková

psycholožka školního poradenského zařízení Prahy 9, bude v naší škole pracovat každé sudé úterý v době od 8:00 do 10:00 hodin v kabinetě  č. 2006, 1. poschodí budovy č. 500 (nám. J. Berana)Více informací

Psycholožka pedagogicko – psychologické  poradny

pro Prahu 3 a 9

(detašované  pracoviště  U Nové školy 871, Praha 9 – Vysočany)

každé úterý v sudém školním týdnu v kabinetu č. 2006 ( 1. patro ve vstupní  budově ZŠ na nám. J. Berana ) od 8:00 do 10:00 hodin

Pedagogicko psychologická poradna

Mgr. Monika Chovancová

Školní psycholožka

Mgr. Jana Lepková

Speciání pedagožka

Mgr. Lucie Levitová

Speciální pedagožka

Mgr. Anna Roulová

Výchovná poradkyně

 • poskytuje výchovné poradenství pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy
 • spolupracuje s odbornými institucemi (PPP, SPC, OSPOD)
 • poskytuje individuální konzultace (školní i osobní problémy a vývojové poruchy  učení a chování, související
  s výukovými obtížemi)
 • nabízí karierové poradenství
 • poskytuje krizovou intervenci
 • spolupracuje s ostatními pracovníky ŠPP a všemi pedagogickým pracovníky školy
Mgr. Alžběta Šnoblová

Školní psycholožka

Mgr. Iva Sulanová

Preventistka školy

 • zpracovává a realizuje Minimální preventivní program na škole
 • řeší nevhodné formy chování
 • pracuje s třídními kolektivy v rámci primární a sekundární prevenci
 • poskytuje krizovou intervenci
 • spolupracuje s ostatními pracovníky ŠPP a všemi pedagogickým pracovníky školy
Mgr. Petra Zusková

Speciální pedagožka

Mgr. Martin Střelec
STR
Ředitel školy
Informatika, Zeměpis
Tel.:
283932375 l. 20; 603804823
Mgr. Kateřina Švajdová
ŠVA
Statutární zástupkyně ředitele
1. stupeň
Tel.:
283932375 l. 22, 734588863
Mgr. Petra Boháčková
BOH
Zástupkyně ředitele
Anglický jazyk, Fyzika
Tel.:
283932375, l. 38, 603276159
Mgr. Jana Češková
ČEŠ
Zástupkyně ředitele, speciální pedagožka
Tel.:
283 932 375 l. 40, 730 525 137
Bc. Nick Wilson
WIL
Zástupce ředitele
Anglický jazyk
Tel.:
283932375 l. 60, 774 507 713
Mgr. Alena Kozlerová
KOZ
Vedoucí pracoviště Jizerská, speciální pedagožka
Tel.:
734572936
Milena Pokorná
Vedoucí školní jídelny
Tel.:
283 930 343, mob. 603 881 007
Ing. Dana Drlíková
Ekonomka školy
Tel.:
283932375, l. 41
Věra Červenková
Hospodářka
Tel.:
283932375, l. 21, mob. 603 881 009
Štěpánka Vachulová
Administrativní pracovnice
Tel.:
735758454
Gabriela Nevečná
Administrativní pracovnice
Tel.:
283932375, l. 14
Mgr. Alena Aigelová
AIG
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
1.C
Tel.:
283932375 l. 155
Bc. Dina Andrushchenko
AND
Vychovatelka ŠD
Tel.:
283 932 375 l. 173
Mgr. Oldřich Bajt
BAJ
Učitel
Německý jazyk
Tel.:
283 932 375 l. 60
Petra Bařtipánová
BAŘ
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
2.F
Mgr. Tereza Beráková
BER
Psycholožka pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 9
Tel.:
266 310 939
Mgr. Vladislava Bláhová
BLA
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
1.B
Tel.:
283932375, l.156
Mgr. Matěj Blau
BLM
Učitel
Tělesná výchova, Výchova ke zdraví
Tel.:
283932375 l. 32
Kateřina Bossanyi
BOS
Asistentka pedagoga
Milan Budka
BUD
Školník
Tel.:
283932375, l. 30
Mgr. Dana Buzková
BUZ
Učitelka
Anglický jazyk, Český jazyk
Třídní:
7.E
Tel.:
283932375, l. 31
Mgr. Soňa Čečetková
ČEČ
Vychovatelka ŠD
Mgr. Monika Chovancová
CHO
Školní psycholožka
Tel.:
283 932 375 l. 169, 730525138
Mgr. Petra Chovaňáková
CHO
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
2.E
Mgr. Petra Chromá
CHRO
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
4.D
Tel.:
283932375 l. 23
Mgr. Stanislava Chromá
CHRS
Učitelka
Fyzika, Matematický seminář, Matematika
Třídní:
8.A
Tel.:
283932375 l. 33
Mgr. Jasmina Falge
FAL
Učitelka
Anglická konverzace, Anglický jazyk
Tel.:
283932375, l. 33
Lucie Fenyková
FEN
Učitelka
Třídní:
1.E
Marie Fišarová
FIS
Učitelka
Třídní:
Přípravná třída 0.A
Tel.:
283932375, l.156
Mgr. Zdeňka Grižáková
GRI
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
4.C
Tel.:
283932375, l.58
Mgr. Marcela Hádrová
HÁD
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
3.A
Tel.:
283932375, l. 183
Bc. Miluše Haklová
HAK
Vychovatelka ŠD
Ing. Gabriela Hanzlíková
HAN
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
1.M
Ing. Jitka Helmová
HEL
Učitelka
Pracovní činnosti
Tel.:
283932375 l. 32
Tomáš Hendrych
HEN
asistent pedagoga
Tel.:
723 144 765
Mgr. Lenka Hladíková
HLA
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
5.A
Tel.:
283932375, l. 183
Bc. Nataliya Hojkolova
HOJ
Vychovatelka ŠD
Mgr. Hana Houšková
HOU
Učitelka
Anglická konverzace, Anglický jazyk
Tel.:
283932375, l. 36
Mgr. Jana Hrdličková
HRD
Učitelka
Český jazyk
Tel.:
283932375 l. 31
Mgr. Eva Jelínková
JEE
Učitelka
Tělesná výchova
Tel.:
283932375 l. 60
Anežka Jelínková
JEL
Asistentka pedagoga
Barbora Jiránková
JIR
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
3.E
Tel.:
283932375 l. 58
Mgr. Tereza Kábová
KAB
Vychovatelka ŠD
Pavla Kinclová
KIN
Asistentka pedagoga
Eva Kloudová
KLO
Vychovatelka ŠD
Mgr. Klára Kostelecká
KOS
Učitelka
Biologický seminář, Chemie, Přírodopis
Třídní:
8.B
Tel.:
283932375, l. 31
Ing. Luděk Kovář
KOV
Učitel
Fyzika, Matematika
Tel.:
283932375, l. 36
Jana Krejčí
KRČ
Asistentka pedagoga
Jana Křehlová
KRJ
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
1.F
Kristýna Krausová DiS.
KRK
Vychovatelka ŠD
Tel.:
733737394, 283 932 375 l. 26
Mgr. Markéta Králová
KRM
Učitelka
Třídní:
4.F
Tel.:
283932375 l. 24
Bc. Alena Krzyžánková
KRZ
Vychovatelka ŠD
Mgr. Pavel Kučera
KUČ
Učitel
Anglický jazyk, Dějepis
Tel.:
283 932 375 l. 60
Mgr. Jitka Kulovaná
KUL
Učitelka
Český jazyk, Výtvarná výchova
Tel.:
283932375, l. 34
Barbora Kůtová
KUT
Učitelka
1. stupeň
Tel.:
283 932 375 l. 23
Mgr. Magdaléna Legerská
LEG
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
2.D
Mgr. Monika Lekovská
LEK
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
4.A
Tel.:
283932375, l. 24
Mgr. Jana Lepková
LEP
speciální pedagožka
Tel.:
733 737 393
Mgr. Lucie Levitová
LEV
speciální pedagožka
Tel.:
605822186
Mgr. Klára Löwensteinová
LOV
Učitelka
Anglický jazyk
Tel.:
283 932 375 l. 23
Bc. Hana Malenová
MAL
Vychovatelka ŠD
Mgr. Kristýna Matějíčková
MAT
Vedoucí vychovatelka ŠD
Radovan Mlejnek
MLE
Vychovatel ŠD
Anastázie Marhita
MRH
Učitelka
Anglický jazyk, Přírodopis, Ruský jazyk, Výchova ke zdraví
Třídní:
9.C
Tel.:
283 932 375 l. 36
Mgr. Kristýna Navrátilová
NAV
Vychovatelka ŠD
Mgr. Erika Nehonská
NEH
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
3.G
Tel.:
283932375, l. 155
Mgr. Dagmar Nováková
NOD
Vychovatelka ŠD
Mgr. Helena Nováková
NVH
Učitelka
Dějepis, Německý jazyk
Třídní:
6.E
Tel.:
283932375, l. 33
Mgr. Dagmar Novotná
NVT
Učitelka
1. stupeň, Výtvarná výchova, Výtvarné techniky
Tel.:
283932375, l. 34
Bc. Irena Odleváková
ODL
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
2.C
Bc. Tomáš Paleček
PAL
Asistentka pedagoga
Ing. Veronika Parkmanová
PAR
Asistentka pedagoga
Mgr. Dana Pavlišová
PAV
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
3.C
Tel.:
283932375, l. 58 
Mgr. Jitka Polanská
POJ
Učitelka
Anglický jazyk, Německý jazyk, Výchova ke zdraví
Třídní:
9.A
Tel.:
283932375, l. 36
Mgr. Ludmila Poláková
POL
Učitelka
Hudební výchova, Matematika
Třídní:
9.B
Tel.:
283932375, l. 31
Mgr. Miroslav Popr
POP
Učitel
Pracovní činnosti, Přírodopis
Třídní:
7.D
Tel.:
283932375 l. 27
Mgr. Zdeňka Potůčková
POT
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
4.B
Tel.:
283 932 375 l. 24
Mgr. Martina Pražáková
PRA
Učitelka
Přírodopis, Zeměpis
Tel.:
283 932 375 l. 23
Ing. Pavel Řepa
ŘEP
Učitel, Koordinátor ICT
Informatika, Společenská výchova a tanec
Třídní:
6.A
Mgr. Oksana Rishko
RIS
Vychovatelka ŠD
Tel.:
283 932 375 l. 174
Mgr. Anna Roulová
ROU
Učitelka, Výchovná poradkyně
Matematika, Pracovní činnosti, Přírodopis
Třídní:
5.D
Tel.:
283932375, l. 25
Mgr. Kateřina Rumlová
RUM
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
2.B
Mgr. Lenka Šafaříková
ŠAF
Učitelka
Třídní:
7.A
Tel.:
283932375 l. 27
Mgr. Ivana Samlerová
SAM
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
3.D
Tel.:
283 932 375 l. 24
Mgr. Adriana Šarmírová
ŠAR
Učitelka
Třídní:
7.C
Tel.:
283932375 l. 27
Mgr. Martina Ševcová
ŠEM
Učitelka
Anglická konverzace, Anglický jazyk
Třídní:
7.B
Tel.:
283932375 l. 60
Mgr. Elen Ševčíková
ŠEV
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
2.G
Tel.:
283932375, l. 155
Mgr. Lucie Siegerová
SIE
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
5.C
Tel.:
283932375, l. 154
Mgr. Zuzana Sklenářová
SKL
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
5.F
Tel.:
283932375 l. 157
Mgr. Hana Skřivánková
SKŘ
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
5.B
Tel.:
283932375, l. 183
Mgr. Alžběta Šnoblová
SNO
Školní psycholožka
Tel.:
731 466 923
Mgr. Nataliya Sosnovská
SOS
Vychovatelka ŠD
Mgr. Andrea Špitálská
ŠPI
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
3.F
Michaela Stejskalová
STE
Učitelka
Informatika
Třídní:
6.D
Tel.:
283932375 l. 33
Mgr. Gabriela Střelcová
STG
Učitelka, Koordinátorka ICT, Webmaster
Fyzika, Informatika, Zábavné programování
Třídní:
6.C
Tel.:
283932375 l. 32
Mgr. Jarmila Strašáková
STJ
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
1.A
Tel.:
283932375, l.156
Dis. Lucie Strnadová
STL
Vychovatelka ŠD
Bc. Markéta Strnadová
STN
Vychovatelka ŠD
Natália Šťastná
ŠTN
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
4.E
Tel.:
283932375 l. 157
Mgr. Iva Sulanová
SUL
Metodička prevence, Učitelka
1. stupeň
Třídní:
2.A
Mgr. Pavel Švanda
SVP
Učitel
Anglický jazyk
Tel.:
283932375 l. 27
Mgr. Sylva Sýkorová
SYK
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
1.D
Bc. Michal Sýkora
SYM
Učitel
Dějepis
Třídní:
8.C
Tel.:
283932375 l. 27
Mgr. Miroslav Terkoš
TER
Učitel
Český jazyk, Finanční gramotnost, Občanská výchova, Pracovní činnosti
Tel.:
283932375, l. 31
Ondřej Vasiluk
VAS
Učitel
Dějepis
Tel.:
283 932 375 l. 60
Mgr. Sabina Velasová
VEL
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
3.B
Tel.:
283932375 l. 58
Mgr. Petra Vlašánková
VLA
Učitelka
Přírodopis, Zeměpis
Třídní:
6.B
Tel.:
283932375, l. 36
Eva Vondrlíková
VON
Tel.:
283 932 375 l. 45
Mgr. Jitka Vrzalová
VRZ
Učitelka
Matematika
Tel.:
283932375, l. 32
Kristyna Yarema
YAR
Vychovatelka ŠD
Mgr. Petra Zabilanská
ZAB
Učitelka
1. stupeň
Třídní:
5.E
Tel.:
283 932 375 l. 153
Martina Zemánková
ZEN
Učitelka
1. stupeň
Mgr. Petra Zusková
ZUZ
speciální pedagožka
Tel.:
731414972

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události