1) Přestup žáka z jiné základní školy

1) Přestup žáka z jiné základní školy

Při přestupu žáka do naší školy je třeba osobně si sjednat schůzku se zástupkyní ředitele školy a přinést následující dokumenty

  • doklad o trvalém bydlišti ve spádové oblasti školy
  • rodný list žáka
  • doklad zákonného zástupce
  • vyplněnou přihlášku nového žáka do školy, podepsanou oběma zákonnými zástupci(v sekci dokumenty je ke stažení)

Blížící se události