Ženské hnutí a feminismus

Ženské hnutí

Kdy vznikl feminismus?

První hnutí feminismu vzniklo již v 18. Století. Do té doby byl znám pod názvem „Ženské hnutí“.

Co je feminismus?

Cílem feminismu bylo, a stále je, boj za rovnoprávnost obou pohlaví.

Kdysi byl zápas o zrovnoprávnění žen zahájen především bojem o uznání rovnocenné lidské podstaty pro ženské pohlaví a i dnes je hlavním cílem umožnění lepších životních podmínek pro ženy. Mezi ty patřila v minulosti možnost volit a rozhodovat o politice.  Dnes k nekonečnému boji patří úsilí o dosažení stejného platu pro ženy i muže na stejné pracovní pozici.

Co není feminismus?

„Neholí si nohy, jsou ošklivé, extrémistické a hlavně nenávidí muže!“ Známé stereotypy, které kolují mezi lidmi po generace o feministkách a feministech, které vůbec nepojímají slovo feminismus.  

Podle feministu není feministické nenávidět, nadřazovat se a rozpojovat.

Otázka dne je však, jak můžou muži v poslanecké sněmovně rozhodovat o těle žen a co sním provádět? Například rozhodování ohledně potratu dítěte. Většina lidí má stejný pohled na potrat jako na vraždu. Embryo v prvním stádium těhotenství nemá vyvinutý mozek, což znamená, že nemá city ani emoce. Jediné co je, na plodu živé je srdce. Z mého pohledu bych to nepovažovala za vraždu.

 

 

 Významné ženy v hnutí feminismu

  • Františka Plamínková .
  • Betty Friedan
  • Germaine Greer
  • Judit Butler
  • Linda Sokáčková

 

Feminismus

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz