APE třída

Za zkratkou A.P.E. se skrývá myšlenka, že by učení mělo být více ACTIVE (aktivní), PRACTICAL (praktické) a ENGAGING (zaměřené na zapojení dětí).

Třída A.P.E. je koncept ZŠ Dr. Edvarda Beneše, který si klade za cíl využívat principy moderní pedagogiky k zlepšení výuky.

 

Co to v praxi znamená?

  • Učebna a učební plán ušitý dětem na míru.
  • Alternativní vzdělávací cesta
  • V roce 2020/2021 otevíráme naše první dvě třídy pro žáky 1. ročníku. A každý rok budeme přidávat další.
 

Co děláme jinak:

The Flexible Classroom
  • Ve flexibilní třídě může být učení zábavnější. Především by se mělo jednat o místo, které bude pro děti příjemné a ve kterém se budou cítit dobře. Také musí být funkční, doslova „flexibilní“, a musí být schopno podporovat rozsáhlé množství výukových aktivit. Flexibilní třída by měla u dětí podněcovat zvědavost a rozvíjet jejich samostatnost. Vzdělávací prostor je vytvořený tak, aby byl pohodlný pro děti a flexibilní (jeho samotné vybavení lze přemisťovat tak, aby vznikly např. menší “učební koutky” pro skupinky žáků). Zároveň si klade za cíl poskytovat velkou rozmanitost vzdělávacích aktivit, do kterých se děti aktivně zapojují. Třída je navržena pro děti a jejich potřeby a umožňuje jim prozkoumat různé koncepty bez jakéhokoliv omezení.
 
Student Centered Culture
  • Naším prvním a nejdůležitějším pilířem je vytvoření prostředí, kde budou děti na prvním místě. Naše každodenní učitelská praxe by měla být více zaměřená na žáky. To znamená počítat se základními potřebami dětí. Nemůžeme čekat, že budou děti celý den sedět v lavici a přitom se dobře učit. Potřebují více fyzické aktivity. Poskytujeme delší přestávky, z nichž některé budou uprostřed dne venku. Každé ráno začínáme ranní schůzkou, která je cestou k tomu, jak učit spolupráci a sociálně-emocionální dovednosti. Děti se musí cítit pohodlně a šťastně, aby dosáhly svého plného potenciálu.
 
Engaging project-based curriculum
  • Projektová výuka je ryzí příklad zábavného učení. Proto je nezbytnou součástí našich osnov. Místo toho, abychom každý výukový blok ukončili testem, se snažíme, aby děti předvedly, co se naučily, skrz tvorbu a potom své výtvory reflektovaly. 
  • Vzdělávací obsah tradičních předmětů rozvíjíme prostřednictvím mezipředmětových tématických bloků, usilujeme o hlubší porozumění dnešního světa.
 
Reflective Practice
  • Chceme, aby děti samy zhodnotily, co se naučily. Je dokázáno, že pokud to žáci dělají, více si toho pamatují. Musíme tedy začlenit formativní hodnocení do každodenní praxe. Učit žáky, aby se soustředili na pokrok, čemuž se ve světě obchodu říká growing mindset čili růstové myšlení. Nejedná se o něco, co se dá snadno nastavit. Musíme pilně pracovat na rozvíjení sebehodnocení, které je pro děti velmi důležitou dovedností. Dosažení dobré úrovně této dovednosti má výjimečný vliv na žáky.
 
Competency-Based Assessment.
  • V zásadě je nemožné shrnout učení žáka jednou za půl roku známkou na vysvědčení. Všechno, co se naučíme, zahrnuje určité kompetence. Více se tedy zaměřujeme na podávání zpráv o pokroku v těchto dovednostech a na učení našich dětí počátečním krokům sebereflexe. Chceme, aby se naše děti věnovaly praktickým zadáním a řešily skutečné výzvy, aniž by se na prvním místě staraly o to, jaké známky získají. 
  • Klasické známkování nepoužíváme.

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz