Platba za klub – 2. pololetí

Platba za klub – 2. pololetí

 

Za druhé pololetí vybíráme poplatek 300 Kč za měsíc, tj. 1800 Kč celkem (leden až červen 2019).

Platba je možná pouze převodem na ČBÚ: 19-249363 309/0800, VS je identifikační číslo žáka (uvedené v elektronické žákovské knížce. U nultých ročníků je to 0). Specifický symbol je 1112. Do poznámky uveďte jméno dítěte. Za správnost vyplněných údajů zodpovídá rodič dítěte.

Splatnost je od 1. ledna 2019 do pátku 18. ledna 2019. Prosím neposílejte platby dříve, než je uvedená splatnost.

Důrazně žádám o dodržení termínu.

 

Děkuji,

Mgr. Kristýna Matějíčková, vedoucí vychovatelka ŠD