Platba za školní družinu ve školním roce 2021/2022

Platba za školní družinu ve školním roce 2021/2022

Za první pololetí vybíráme poplatek 300 Kč za měsíc, tj. 1200 Kč celkem. Platba je možná pouze převodem na ČBÚ: 19-249363309/0800, VS je identifikační číslo žáka (uvedené v žákovské knížce). Specifický symbol je 1111. Do poznámky uveďte jméno dítěte. Za správnost vyplněných údajů zodpovídá rodič dítěte.

Splatnost je do pátku 17. září 2021.

Za druhé pololetí vybíráme poplatek 1800 Kč celkem, splatnost na druhé pololetí je do 18. ledna 2022. Prosím zasílejte platby zvlášť, nyní pouze platbu za první pololetí.

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka ŠD

 

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události