Platba za školní družinu ve 2. pololetí 2020/2021

Platba za školní družinu na druhé pololetí ve školním roce 2020/2021

Na druhé pololetí vybíráme snížený poplatek 1500,- Kč (sníženo o 300,- Kč za měsíc, kdy nebyla otevřená škola). Platba je možná pouze převodem na ČBÚ: 19-249363 309/0800, VS je identifikační číslo žáka (uvedené v žákovské knížce). Specifický symbol je 1111. Do poznámky uveďte jméno dítěte. Za správnost vyplněných údajů zodpovídá rodič dítěte.

Splatnost je od 1. 1. 2021 do 22. 1. 2021 

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka ŠD

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz