Čipové karty

ČIPOVÉ KARTY NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Vážení rodiče,

nové čipové karty udělané dle Vašich zápisových listů bude možné vyzvednout v termínu:

19. 8. - 23. 8. (pondělí až pátek) v dopoledních hodinách od 8.00 do 12.00 hodin na recepci školy.

V případě, že Vám tento termín nevyhovuje, je možné si vyzvednout karty v září (od 2. 9.) v dopoledních hodinách od 8.00 do 11.00 hodin na recepci školy (náměstí Jiřího Berana).

Dítě z družiny nelze vyzvednout bez čipové karty!

 

Informace k čipovým kartám

 • karty slouží k vyzvedávání dětí ze školní družiny
 • každá karta má své ID číslo, které je potřeba si někde poznamenat
 • osoba, která vyzvedává dítě, je povinna se prokázat čipovou kartou
 • ztrátu čipové karty je nutné nahlásit na HLAVNÍ školní recepci (nám. Jiřího Berana), aby byla karta zablokována, poplatek za novou kartu je při ztrátě 20 Kč
 • v případě žádosti o vydání další čipové karty (každý žák má max. 5 karet), se prosím obracejte na svou kmenovou vychovatelku. Nová čipová karta je vždy vystavena do tří pracovních dní.
 • v zájmu bezpečnosti je k dispozici na jedno dítě pouze pět čipových karet
 • karty se na konci školního roku vracejí škole
 • vlastníkem karet se stávají zákonní zástupci po dobu jednoho školního roku
 • na jedné čipové kartě je VŽDY POUZE JEDNO DÍTĚ
 • Vyzvedávat z družiny pomocí čipových karet se může ve stanovené časy a to:

PO – ČTod 12:30 – 13:30 hodin a od 15:00 – 17:00 hodin

 •  
 • pokud se tři krát neprokážete čipovou kartou (za pololetí), budete písemně upozorněni o porušení pravidel školní družiny. Poté se může přistoupit až k vyloučení vašeho dítěte ze školní družiny.

 

 

Děkuji za pochopení.

 

Mgr. Kristýna Matějíčková, vedoucí vychovatelka školní družiny

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz