Seznam uchazečů do MŠ Dr. Edvarda Beneše - pokyny

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Dr. Edvarda Beneše

pro školní rok 2023/2024

 

Do MŠ Dr. Edvarda Beneše bylo podáno 14  žádostí o přijetí, jsou 3 volná místa.

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné rozhodnutí se zákonnému zástupci nezasílá.

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonní zástupci písemně do vlastních rukou.

Žádáme rodiče přijatých dětí, aby po vyhlášení výsledků přijímacího řízení,  a to nejpozději do pátku 26.5.2023, doručili vyplněný zápisový lístek do MŠ Dr. Edvarda Beneše, Cukrovarská 115/8, pokud Vaše dítě od 1.9.2023 nastoupí. Na zápisovém lístku prosím zaškrtněte možnost MŠ Čakovice IV.

 

Rodiče nepřijatých dětí prosíme o trpělivost, neboť tyto výsledky jsou značně zkreslené duplicitami dětí přihlášených do všech mateřských škol a přijímání dalších dětí bude pokračovat v závislosti na včasném rozhodnutí rodičů duplicitně přijatých dětí.

Pořadí

Registrační číslo

Přijat

1.

2302

 

Ano

2.

2313

 

Ano

3.

2309

 

Ano

4.

2307

 

Ne

5.

2311

 

Ne

6.

2314

 

Ne

7.

2301

 

Ne

8.

2310

 

Ne

9.

2303

 

Ne

10.

2306

 

Ne

11.

2304

 

Ne

12.

2305

 

Ne

13.

2308

 

Ne

14.

2312

 

Ne

 

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události