Pokyny pro rodiče přijatých žáků do MŠ

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Dr. Edvarda Beneše

pro školní rok 2021/2022

Do MŠ Dr. Edvarda Beneše bylo podáno 137  žádostí o přijetí, volných míst je 24.

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné rozhodnutí se zákonnému zástupci nezasílá.

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonní zástupci písemně do vlastních rukou.

Žádáme rodiče přijatých dětí, aby po vyhlášení výsledků přijímacího řízení,  a to nejpozději do čtvrtka 3.6.2021, doručili vyplněný zápisový lístek do schránky ZŠ Dr. Edvarda Beneše na hlavní budově, pokud Vaše dítě od 1.9.2021 nastoupí. Na zápisovém lístku prosím zaškrtněte možnost MŠ Čakovice IV.

Rodiče nepřijatých dětí prosíme o trpělivost, neboť tyto výsledky jsou značně zkreslené duplicitami dětí přihlášených do všech mateřských škol a přijímání dalších dětí bude pokračovat v závislosti na včasném rozhodnutí rodičů duplicitně přijatých dětí.

 

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události