Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Dr. Edvarda Beneše

pro školní rok 2022/2023

Do MŠ Dr. Edvarda Beneše bylo podáno 20  žádostí o přijetí, jsou volná místa.

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné rozhodnutí se zákonnému zástupci nezasílá.

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonní zástupci písemně do vlastních rukou.

 Žádáme rodiče přijatých dětí, aby po vyhlášení výsledků přijímacího řízení,  a to nejpozději do pátku 27.5.2022, doručili vyplněný zápisový lístek do MŠ Dr. Edvarda Beneše, Cukrovarská 115/8, pokud Vaše dítě od 1.9.2022 nastoupí. Na zápisovém lístku prosím zaškrtněte možnost MŠ Čakovice IV.

 Rodiče nepřijatých dětí prosíme o trpělivost, neboť tyto výsledky jsou značně zkreslené duplicitami dětí přihlášených do všech mateřských škol a přijímání dalších dětí bude pokračovat v závislosti na včasném rozhodnutí rodičů duplicitně přijatých dětí.

 

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události