Zapojeni školy do projektu OP výzkum, věda a vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem Pedagogická podpora ZŠ Dr. Edvarda Beneše, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004522. Dotace je čerpána od 1. 1. 2017 na plat školního asistenta a školního speciálního pedagoga, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti mentoringu, provoz klubu zábavné logiky a deskových her, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a přípravu na vyučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.