Zápis on-line 6. - 8. 4.

Prosíme, pozorně si přečtěte instrukce k zápisu

Klikněte na odkaz k elektronickému zápisu. Vyplňte požadované údaje. Vyplňte, prosím, požadovaný termín zápisu i v případě, že nebudete dokumenty předávat osobně (systém není možné nastavit jinak). Potvrzení zápisu a vyplněná přihláška Vám bude zaslána na Vámi uvedený email.

Vytiskněte si vyplněnou přihlášku a podepište ji. Přihlášku, ke které přiložíte kopii rodného listu, je možné do školy doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (ID datové schránky: a9ymkz6)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu zapis@zscakovice.cz (nelze jen poslat prostý email)
  • poštou (přihláška s ověřeným podpisem)
  • osobní podání

V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude organizován příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostoru školy. Předání a kontrola dokumentace proběhne ve vestibulu školy s použitím ochranných pomůcek.

S sebou přineste podepsanou přihlášku, rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Pokud žádáte o odklad, přineste podepsanou přihlášku, žádost o odklad a pokud již máte, daná doporučení. Pokud na doporučení čekáte, přineste žádost o odklad a uveďte termín objednání, na vyřízení škola počká. Rozhodnutí o odkladu vám bude po doložení požadované dokumentace zasláno poštou. Všechny informace o potřebných dokumentech a o postupu při zápisu najdete na školních stránkách https://zscakovice.cz. Kritérium přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ Dr. Edvarda Beneše je trvalé bydliště v městské části Praha – Čakovice. Ve vytištěné přihlášce můžete v kolonce Volitelné položky napsat jméno jednoho kamaráda, se kterým by vaše dítě chtělo chodit do třídy. Z organizačních důvodů nebude možné jiným požadavkům vyhovět.

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zscakovice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4463

 

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události