Vzdělávací kurz pro předškolní děti

Vzdělávací kurz pro předškolní děti

„Už se těším do školy“

ZŠ Dr. E. Beneše v Praze Čakovicích

Kurz je rozdělený do 10 lekcí po 45 minutách. Děti se připravují na školu samostatně, bez přítomnosti rodičů.

Kurzovné 500 Kč

Termín: 25.2. – 30.4. 2019

Pondělí 14.15 – 15.00 OBSAZENO

Úterý    14.15 – 15.00 OBSAZENO

Čtvrtek 14.15. – 15.00   OBSAZENO

                                                           

Náplň kurzu: 1. navázání kontaktů ve skupině a s učitelkou

                        2. rozvoj smyslového vnímání

                        3. rozvoj komunikačních a pohybových dovedností

                        4. rozvoj pozornosti, logického myšlení a paměti

                        5. rozvoj matematických představ a jazykových dovedností

Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Hanzlíková    g.hanzlikova@seznam.cz