Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady 6. 2. 2019

Volba členů z řad zákonných zástupců - 176 voličů (15%), 350 platných hlasů

1. JUDr. Michal Krejčík     93 hlasů
2. Mgr. Michael Lekovski   79 hlasů
3. Michaela Kubernatová   73 hlasů
4. Věra Tomečková            63 hlasů
5. Ing. Jiří Burgstaller         42 hlasů

Volba členů z řad pedagogického sboru - 53 voličů (55%), 143 platných hlasů

1. Mgr. Kateřina Švajdová   50 hlasů
2. Mgr. Petra Boháčková     43 hlasů
3. Ing. Pavel Řepa               34 hlasů
4. Mgr. Monika Lekovská     16 hlasů

Nové složení školské rady

JUDr. Michal Krejčík
Mgr. Michael Lekovski
Michaela Kubernatová
Mgr. Kateřina Švajdová
Mgr. Petra Boháčková
Ing. Pavel Řepa
Mgr. Soňa Černá
Ivana Heřmánková
Jana Kosová
čestný člen - doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.