Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady 3. 1. 2023

Volba členů z řad zákonných zástupců - 113 voličů, 234 platných hlasů

1. JUDr. Michal Krejčík                                   69 hlasů
2. Michal Málek, MBA                                     57 hlasů
3. Ing. Jana Žákovčíková, MBA                      56 hlasů
4. Bc. Štěpánka Heřmánková, dipl. um.         52 hlasů
 

Volba členů z řad pedagogického sboru - 29 voličů, 70 platných hlasů

1. Mgr. Kateřina Švajdová     27 hlasů
2. Mgr. Petra Boháčková       26 hlasů
3. Ing. Pavel Řepa                 17 hlasů
 

Nové složení školské rady

JUDr. Michal Krejčík - zástupce zákonných zástupců
Michal Málek, MBA -  zástupce zákonných zástupců 
Ing. Jana Žákovčíková, MBA - zástupkyně zákonných zástupců
Kateřina Marszálková - zástupkyně zřizovatele
Ivana Heřmánková - zástupkyně zřizovatele
Ing. Miloslav Krejčíček - zástupce zřizovatele
Mgr. Petra Boháčková - zástupkyně pedagogů                                               
Mgr. Kateřina Švajdová - zástupkyně pedagogů
Ing. Pavel Řepa - zástupce pedagogů
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. - čestný člen

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události