Seznam přijatých žáků do matematické třídy

Seznam přijatých žáků do matematické třídy

19047

19012

19049

19102

19106

19031

19059

19065

19135

19003

19056

19140

19188

19048

19143

19132

19036

19189

19145

19039

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události