Přijímací zkoušky do matematické třídy

Přijímací zkoušky do matematické třídy se uskuteční v pondělí 2.května.

Podrobnější informace dostanou rodiče, kteří o matematickou třídu projevili zájem, do emailu.

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz