Naše škola a stávka

Pedagogickému sboru naší školy byla předána výzva ČMOS k zakládání stávkových výborů. Je teď čistě na jednotlivých učitelích, zda se ke stávce připojí. Vedení školy takové rozhodnutí bude plně respektovat. Stávkový výbor musí vedení školy sdělit informaci o zapojení do stávky nejpozději do úterý. V tuto chvíli takovou informace nemáme. Vedení školy stávku nepodporuje a hodlá v době jejího konání zajistit standardní provoz školy. O důvodech našeho postoje by se dalo napsat mnoho, ale obecně se ztotožňujeme například se stanoviskem Asociace ředitelů ZŠ,  nebo se stanoviskem Učitelské platformy 

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události