Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2020/21

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2020/21

Vážení rodiče,

Zápis dětí do 1.ročníku proběhne od 1. 4. do 10. 4. elektronicky a od 6. 4. do 16. 4. proběhne předávání podepsaných přihlášek a případná kontrola předepsaných dokumentů.

Při zápisu upozorňujeme na možnost odkladu povinné školní docházka podle § 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017:

 Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Od 1. dubna bude spuštěn elektronický zápis přes následující odkaz:

 https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zscakovice/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#

Postupujte následovně:

  • Pozorně si přečtěte instrukce k zápisu.
  • Vyplňte požadované údaje a vyberte zaměření (v případě zájmu o zařazení do třídy APE, nebo matematické třídy)
  • Pokud budete předávat podepsanou přihlášku osobně, vyberte si termín v rezervačním systému online zápisu.
  • Vytiskněte si vyplněnou přihlášku a podepište

Přihlášku, ke které přiložíte kopii rodného listu, je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (ID datové schránky: a9ymkz6),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu zapis.zscakovice@seznam.cz (nelze jen poslat prostý email!),
  3. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je bude organizován příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Při osobním předání si, prosím, po elektronickém zápisu zvolte termín, který vám vyhovuje a dodržte přesný čas objednání. Předání a kontrola dokumentace proběhne bezkontaktně ve vestibulu školy s použitím ochranných pomůcek. S sebou přineste podepsanou přihlášku, rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Pokud žádáte o odklad, přihlaste se elektronicky k zápisu a vyberte si termín k návštěvě školy, s sebou přineste podepsanou přihlášku, žádost o odklad a pokud již máte, daná doporučení. Pokud na doporučení čekáte, přineste žádost o odklad a uveďte termín objednání, na vyřízení škola počká. Rozhodnutí o odkladu vám bude po doložení požadované dokumentace zasláno poštou.

Všechny potřebné informace o potřebných dokumentech a o postupu při zápisu najdete na následující adrese:
https://zscakovice.cz/content/2-postup-pri-prijeti-zaka-k-zakladnimu-vzdelavani

Všechny informace o potřebných dokumentech a postupu při odkladu povinné školní docházky najdete na následující adrese:

https://zscakovice.cz/content/3-postup-pri-zadosti-o-odlozeni-povinne-skolni-dochazky

V letošním roce opět otevíráme matematickou třídu a nově dvě A.P.E. třídy. Do těchto tříd se budete moci přihlásit až po řádném absolvování zápisu.

Matematická třída je určena pro výuku dětí s nadáním na matematiku, které mají chuť a předpoklady se intenzivněji vzdělávat. Učební plán této třídy je upraven ve prospěch většího počtu hodin matematiky. Ve třídě se ve větší míře rozvíjí matematické dovednosti. Cílem programu je podnítit v žácích zájem o učení, motivovat je k samostatnému řešení úloh, ke spolupráci v týmu, sdílení poznatků a zkušeností. Do výuky je zařazeno projektové vyučování, používání didaktických her na podporu logického myšlení, matematika Hejného metodou i využití ICT techniky – ozoboti, robotické včelky, aplikace na iPadech. V případě zájmu o tuto třídu, se bude po řádném zápisu možné elektronicky přihlásit k přijímacímu řízení. Přijímací test probíhá písemnou formou v prostorách školy a podrobnější informace k tomuto řízení budou zveřejněny až po zápisu přihlášeným rodičům. 

APE třída je školní program založený na projektovém vyučování. Využíváme v něm aktivity, které zasazujeme do prostředí tak, aby se co možná nejvíce zesílil zájem a zapojení žáků. To znamená, že proces učení je zaměřený na společné ponoření se do tématu a jeho probádání, následné vytvoření výstupu žákem a zhodnocení zkušenosti a výsledku, které mu tvoření přineslo. Žáci mají na výběr, jakým způsobem se chtějí o tématu učit a  prokáží, jak mu porozuměli. Sami si zvolí výstup, který budou tvořit. APE třídy se otevírají ve školním roce 2020/2021 žákům 1. tříd a nabídnou vzdělávání od 1. do 9. třídy. Více informací zde: https://zscakovice.cz/ape-trida

 

Zájemci o přípravnou třídu najdou informace zde:

https://zscakovice.cz/content/4-postup-pri-zadosti-o-prijeti-do-pripravne-tridy

 

Kritérium přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ Dr. Edvarda Beneše je trvalé bydliště v městské části Praha – Čakovice.

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události