Čakovický matematik

Pravidla soutěže Čakovický matematik

Čakovický matematik je matematická soutěž tříčlenných týmů dětí ze 3. a 4. tříd, které navštěvují Základní školu
Dr. Edvarda Beneše v Praze 9 v Čakovicích.

termín: středa 6. 2. 2019, 8:00 – 10:00 hodin

účastníci: tříčlenné týmy ze 3. nebo 4. ročníků (za třídu smí startovat maximálně dva tříčlenné týmy)

kategorie: 3. ročníky, 4. ročníky

čas na zpracování: 45 minut + 15 minut organizační práce dovolené

pomůcky: propisovací tužka, obyčejná tužka, guma (přinese si každý účastník)

řešení: řešení zaznamenávají účastníci do připravených archů

hodnocení: za každou správně vyřešenou úlohu obdrží účastníci příslušný počet kladných bodů; záporné body se neudělují

přihlášky: třídní učitel zašle složení týmu/týmů prostřednictvím Bakalářů pořadatelům soutěže (Lucie Siegerová – tř. učitel 4.C)
                 do 25. 1. 2019

místo konání: budova školy; bude upřesněno dle počtu přihlášených vyhlášení výsledků: bude upřesněno dle počtu přihlášených

V Praze dne 14. 1. 2019