Využití digitálních technologií ve výuce

Datum: 
Pondělí, Červen 18, 2018

Využití digitálních technologií ve výuce

Dne 22.5. proběhlo na ZŠ Dr. E. Beneše ve Třídě budoucnosti setkání učitelů z celé ČR. Seminář pořádal Dům zahraniční spolupráce a účastnili se ho učitelé, kteří v uplynulých letech navštívili bruselskou Třídu budoucnosti. V té se pořádají semináře a workshopy, kde se učitelé učí, jak smysluplně zařadit do výuky třeba programování, roboty, tablety a pod. Zároveň se učí nové metody a hledají nové cíle výuky.

Na semináři si učitelé mohli prakticky vyzkoušet, jak se v takové třídě pracuje v českých podmínkách. Pracovali s micro:bity, malými programovatelnými počítači. Prošli hodinou fyziky devátého ročníku týkající se elektrických obvodů. Výuková hodina spojila čtenářskou a přírodovědnou gramotnost (dvě vyučující ZŠ Dr. E. Beneše se účastní projektu ve spolupráci s pedagigickou fakultou Univerzity Karlovy Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664, který je na toto zaměřen).

Na závěr setkání se učitelé zasnili a navrhli, jak by podobná třída mohla vypadat na jejich školách.

Krátkou videoreportáž ze setkání můžete shlédnout zde: https://youtu.be/4gS64tmnUF0

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události