Zapojení do projektu „Inkluze a multikulturní vzdělávání“

Datum: 
Středa, Březen 13, 2019
Naše škola se v rámci 28. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR účastní projektu zaměřeného do oblasti „Inkluze a multikulturní vzdělávání“. Projekty je zaměřen na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispívá k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Projekt je zaměřen zejména na jedno z/kombinaci následujících témat:

projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag.pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události