Učivo týden 9. 5. - 13. 5.

ČJ

Skladba - věta jednoduchá a souvětí
Podmět vyjádřený a nevyjádřený, několikanásobný
Přísudek slovesný a  jmenný se sponou
Shoda podmětu s přísudkem

VL

Český národ
Z poddaného člověka občan
Století rozvoje - věda a technika
Národ sobě, umění - obraz duše a národa

M

Desetinná čísla
Složitější slovní úlohy, logické úlohy
Dělení desetinných čísel jednociferným činitelem
Násobení desetinných čísel jednociferným činitelem
G: Osová souměrnost, převody jednotek

Rozmnožovací soustava
Chráníme si zdraví

Třída: 

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události