Učivo týden 9. 11. - 13. 11.

ČJ

Předpony s-, z-, vz-, předložky s, z
Přípony ný/ ní
i/y po obojedných souhláskách

VL

Orientace na mapě
Rakousko
Země střední Evropy

M

Písemné dělení dvojciferným dělitelem
Slovní úlohy

Člověk a živá příroda
Dopravní výchova

 

Třída: 

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události