Učivo týden 7. 9. - 11. 9.

ČJ

Opakovíní učiva 4. třídy
Podstatná jména, pád, rod, vzor
stavba slova, význam slov
i/y po obojetných souhláskách, ě/je
vyjmenovaná slova
SL: Vypravování

VL

Opakování učiva 4. ročníku
Kraj v němž žijeme

MA

Opakování učiva 4. ročníku
Písemné sčítání, odčítání, násobení
Zaokrouhlování
Slovní úlohy
Porovnávání
G: Opakování učiva

Opakování učiva 4. ročníku
Člověk a neživá příroda
Program Vodní ptáci

 

Třída: 

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události