Učivo týden 5. 10. - 9. 10.

ČJ

Stavba slova
Slova příbuzná, jiné tvary slov
Shoda podmětu s přísudkem
SL: Příroda - osnova příběhu

VL

Orientace na mapě
EU
Státy sousedící s ČR
Slovensko

M

Písemné dělení jednociferným dělitelem
Písemné násobení
Slovní úlohy
Převody jednotek
Pořadí výpočtů
G: Čtverec, úhlopříčka, úhel

Opakování půda
Člověk a vesmír
Souhvězdí
Slunce

 

Třída: 

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události