Učivo týden 30. 11. - 4. 12.

ČJ

Předpony s-, z-, vz-, předložky s, z
i/y po obojedných souhláskách
bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně
tvarosloví - slovní druhy, podstatná jména

VL

Orientace na mapě
Země západní Evropy
Nizozemsko, Belgie, Lucembursko
Velká Británie, Irsko

M

Písemné dělení dvojciferným dělitelem
Římské číslice
Pamětní dělení se zbytkem
G: Kruh, kružnice, pravoúhlý trojúhelník

Člověk a živá příroda
Podnebné pásy

 

Třída: 

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události