Učivo týden 28. 9. - 2. 10.

ČJ

Stavba slova
Slova příbuzná, jiné tvary slov
Shoda podmětu s přísudkem
Řeč přímá
SL: Ochrana přírody

VL

Pohoří, nížiny, vodstvo
Orientace na mapě
EU

MA

Písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení
Násobení dvojciferným a trojciferným činitelem
Slovní úlohy
Převody jednotek
G: Čtverec, úhlopříčka

Nerosty a horniny
Půda

Třída: 

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události